20 % minder CO2 in 2019

De CO2-uitstoot daalde al met 18 %. Dit jaar maakt Gent daar 20 % minder CO2 van.

Tussen 2007 en 2016 is de CO2-uitstoot in Gent met meer dan 13 % gedaald. Als we de effecten van strenge en zachte winters neutraliseren dan komen we zelfs aan een daling van 18 %.

In 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Om die ambitie waar te maken werd 4 jaar geleden het Gentse Klimaatplan 2014-2019 goedgekeurd. De eerste ‘halte’ in dit stappenplan is 2020.

In 2019 moet Gent 20 % minder CO2 uitstoten t.ov. de uitstoot in 2007. In 2030 moet dat 40 % minder zijn.

Voor een cijferoverzicht check de CO2-monitor.

 

13 % minder CO2

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Stad goed op weg is om die eerste doelstelling te halen: de CO2-uitstoot is in de periode 2007-2016 gedaald met meer dan 13 %. Als we de effecten van strenge en zachte winters neutraliseren dan komen we zelfs aan een daling van 18 %.

 

Gentenaars isoleren = kwart minder uitstoot

Vooral de Gentse huishoudens leven almaar zuiniger. Zij stoten bijna een kwart minder CO2 uit. Dat komt omdat ze bewust kiezen voor energiezuinige renovaties.

Ook de handel, horeca, openbare diensten en kleine industrie maken een forse inhaalbeweging.

Tegelijkertijd produceert de Stad almaar meer hernieuwbare energie. In 2007 was een kleine 4 % van de verbruikte energie in Gentse huishoudens hernieuwbaar, vandaag is dat al 11 %.

 

Nog werk aan de winkel

Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. De CO2- uitstoot van mobiliteit daalt weliswaar, maar heel beperkt. Verkeer wordt zo de grootste vervuiler. Op snelwegen zien we een status quo, op lokale wegen een beperkte daling.

Kijken we naar de langere termijn en willen we 40 % minder CO2 uitstoten tegen 2030, dan zullen we de inspanningen moeten verdubbelen om die ambitie waar te maken.