DOEN

DOEN: ambitieus project rond energie-uitwisseling

Via het Interreg Vlaanderen-Nederland project DOEN wordt onder andere in Gent onderzoek gedaan naar warmte-uitwisseling en benutting van restwarmte.

DOEN?

DOEN focust op energie-uitwisseling tussen industriële bedrijven onderling en bedrijven en de omliggende woongebieden. Zo haalt het project alles uit schaarse duurzame energie. Het concept energiemakelaar wordt uitgewerkt en meteen ook getest in de praktijk. Een energiemakelaar onderzoekt en ondersteunt cases rond energie-uitwisseling.

Het project zal de komende drie jaar: 

  • Een toolkit maken voor (lokale) besturen en organisaties die als energiemakelaar aan de slag willen.
  • De methodiek testen in 13 cases, waaronder bij Ivago.
  • Energiemakelaars opstarten binnen de (publieke) projectpartners.
  • Andere partners aansporen om zelf als energiemakelaar aan de slag te gaan.

 

In Gent

Stad Gent startte in het kader van DOEN in september 2018 een onderzoek naar de optimale benutting van restwarmte wanneer de afvalenergiecentrale van IVAGO gerenoveerd of vernieuwd zou worden.

Gent heeft grote ambities op het vlak van circulaire economie, klimaatneutraliteit tegen 2050 en ziet veel potentieel in energie uit rest- en afvalstromen. Daarom wil Stad Gent zeker zijn dat de keuze voor een warmtenet geen lock-in veroorzaakt. De opdracht omvat bijgevolg ook het in beeld brengen van alternatieve keuzes voor een warmtenet.

De Stad Gent heeft een budget van € 100.000 inclusief btw om diverse scenario’s te vergelijken voor de aanwending van de bestaande en extra opgewekte restwarmte en de mogelijke alternatieven. Het onderzoek houdt een technische en economische berekening in van de diverse scenario’s. 

DOEN loopt van 1 april 2018 t.e.m. 31 maart 2021.

Meer foto's