Lissabon green capital 2020

Gent eervol finalist voor European Green Capital 2020

Gent moest de duimen leggen voor Lissabon in de strijd om de European Green Capital Award 2020. 

De European Green Capital Award, die sinds 2010 wordt uitgereikt aan de groenste en duurzaamste stad van Europa, werd op donderdag 21 juni 2018 officieel toegekend aan Lissabon. 

European Green Capital Award

De European Green Capital Award wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese commissie. Met deze titel wil Europa de klimaatinspanningen die steden leveren, belonen en stimuleren. De uitreiking vond plaats in Nijmegen, European Green Capital 2018. De Stad Gent moest het in de finale opnemen tegen Lahti (Finland) en Lissabon (Portugal). Het is het tweede jaar op rij dat Gent zich tot de finalisten van de wedstrijd mag rekenen. 

Gent, een waardige finalist 

Ook al haalde Gent de titel niet binnen, de jury was toch onder de indruk van haar geleverde inspanningen. De jury prees het Gentse beleid op het gebied van klimaat (CO2 reductie en adaptatie), afval, mobiliteit en energie.

Ook de toename van hernieuwbare energie ontging de jury niet, met voorbeeldprojecten zoals het beoveld onder het Wintercircus en de Gentse verwarmingsrevolutie. Coöperatieve of publiek-private samenwerkingen die inzetten op hernieuwbare energie, zoals Zawent in de Oude Dokken of Buurzame Stroom in de Dampoortwijk, werden door de jury aangehaald als inspiratiebron voor andere steden.

De jury had ook lof voor de groenpolen en groenassen die samen met de vele fietsbruggen en fietsonderdoorgangen groen en natuur dichter bij de bevolking brengen. De recylagegraad in Gent werd door de jury benoemd als één van de hoogste in Europa.

Het Gentse dossier was ook sterk omdat duurzame initiatieven er van onderuit komen. Gentse initiatieven zoals burgerbudget, duurzame wijkprojecten, klimaatprojecten, buurtmoestuinen en collectieve energierenovaties werden door de jury geprezen als innovatief. Gent bewijst hiermee dat burgerparticipatie en co-creatie  geen lege begrippen zijn.