Autoloze zondag merkbaar effect op luchtkwaliteit

Het effect van autoloze zondag is duidelijk te zien in de metingen van luchtkwaliteit.

Uit de metingen van de meetpost in het Baudelopark in Gent blijkt dat er op de autoloze zondag van 20 september 2015 een belangrijke positieve impact is gemeten op de concentraties van roet, NO, NO2 en CO.

Deze vervuilende stoffen zijn vooral afkomstig van lokale emissiebronnen zoals wegverkeer, en meer specifiek dieselwagens. 

Ook de impact op de fijn stof concentraties (PM10) is merkbaar. 

De uitgebreide meetgegevens kan je raadplegen op de website van IRCEL via onderstaande link.

Klik verder op de icoontjes bij Gent om de grafieken te zien.