BEN bouwen met een beperkt budget

Met een concrete site in Meulestede als case wil CLT Gent met de subsidie duurzame wijken laten onderzoeken of het mogelijk is om 34 BEN- woningen te bouwen binnen een budget van maximaal 1.200 €/m2.

CLT Gent VZW wil  energiezuinig, betaalbaar  wonen toegankelijk maken voor  mensen met een beperkt inkomen door te werken via de CLT-formule .  Met een concrete site in Meulestede als case willen ze onderzoeken of het mogelijk is om 34 BEN- woningen te bouwen binnen een budget van maximaal 1.200 €/m2.

De aanvragers willen met deze subsidie een ontwerpend onderzoek laten uitvoeren naar haalbaarheid, betaalbaarheid en optimalisatie van het ontwerp. Daarnaast willen ze ook nagaan of collectieve energievoorziening op schaal van het project of indien opportuun op grotere schaal realiseerbaar is. 

 

Meer foto's