Big Jump: spring mee voor proper water

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de Gentse binnenwateren?

Op 8 juli 2018 klinkt het startschot voor een nieuwe Big Jump. Over heel Europa springen burgers massaal in een lokale rivier, meer of zwemvijver. Zo eisen ze de aandacht op voor proper water. In Gent wordt Portus Ganda opnieuw 'the place to jump'. Maar – zo vroegen wij ons af – hoe is het eigenlijk gesteld met de kwaliteit van de Gentse binnenwateren?

2015 moest namelijk het jaar worden waarin alle Europese waterlopen weer ‘ecologisch gezond’ zouden zijn. Dat werd vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn Water, maar die deadline werd niet gehaald. 2021 werd als nieuwe deadline naar voor geschoven.

Hoe proper zijn de Gentse binnenwateren?

Volgens meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij is de algemene waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren de laatste dertig jaar sterk verbeterd. Dat hebben we te danken aan de uitbouw van de waterzuiveringen tijdens de jaren negentig in de Gentse binnenstad. De laatste tien jaar zien we ook dat het aangevoerde Schelde- en Leiewater aanzienlijk beter is van kwaliteit, wat een positieve invloed heeft op de waterkwaliteit in de binnenstad.

Vandaag scoort de biologische kwaliteit van de Gentse binnenwateren – of de mate waarin bepaalde planten en diersoorten voorkomen -  ‘matig tot goed’. De fysisch-chemische kwaliteit van het water krijgt op alle meetplaatsen een score onder de 3, wat overeenkomt met een beoordeling van ‘matig verontreinigd’. Parameters zoals zuurstof, zoutgehalte, zuurtegraad, nutriënten (zoals fosfor en nitraat) en gevaarlijke stoffen (zoals metalen en pesticiden) bepalen de fysisch-chemische toestand van oppervlaktewateren.  

Hoe moet het nu verder?

De Europese kaderrichtlijn eist dat onze waterlopen overal een ‘goede score’ krijgen, wat nu nog niet het geval is. De Vlaamse Milieumaatschappij verwacht dat de positieve trend zich de komende jaren verder zal zetten, maar op een lager tempo dan nu het geval is.

Daarom moeten alle sectoren (industrie, landbouw, gezinnen,…) hun steentje bijdragen om de verontreiniging te verminderen. Dat gebeurt door vergunningen strenger te maken, de saneringsinfrastructuur (waaronder riolering) te verbeteren, afvalwater- en regenwaterafvoer te scheiden,… Hiervoor werken verschillende Vlaamse overheidsdiensten nauw samen met de lokale besturen. Waterbeheerders - zoals de Vlaamse Milieumaatschappij bijvoorbeeld -  voeren structurele werken uit aan de waterlopen, saneren de waterbodems en doen aan ecologisch herstel. 

Spring mee op zondag 8 juli

Kortom, de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren evolueert goed, maar er is nog werk aan de winkel. Om proper water in de kijker te zetten, kan je deelnemen aan de Big Jump. Kom op zondag 8 juli vanaf 14 uur naar Portus Ganda en spring in de Leie*.

*Schoeisel is verplicht bij de sprong. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Big Jump is een organisatie van GoodPlanet Belgium, YAKU, Gents MilieuFront - GMF en Natuurpunt Gent. Dit artikel kwam tot stand met behulp van de Vlaamse Milieumaatschappij.