Omgevingsvergunning

Bouwplannen? Omgevingsvergunning aanvragen

Een huis bouwen, een café uitbaten of een veranda plaatsen… Sinds 1 januari 2018 kan je daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is een combinatie van een bouw- en milieuvergunning. 

De invoering van de digitale omgevingsvergunning moet vooral tijd besparen. Tot voor kort moest je een bouw- én milieuvergunning aanvragen. Met de digitale omgevingsvergunning gebeurt de aanvraag in één klap en volledig digitaal. Dat zorgt ervoor dat beide aanvragen beter op elkaar zijn afstemd. Nog een belangrijke verandering: door de hervorming wordt een milieuvergunning ook permanent. Tot nu toe stond er nog een vervaldatum op. Bouwdossiers kunnen zo sneller én eenvoudiger verlopen.

Altijd nodig?

De activiteiten waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt, zijn uiteenlopend. Wie een dakkapel wil plaatsen of heel z’n huis wil verbouwen, moet er een op zak hebben. Ook ingrepen die impact hebben op het milieu – zoals het vellen van een boom of het plaatsen van een koelinstallatie – vragen om een omgevingsvergunning. Komt er een architect aan te pas, dan gebeurt de aanvraag verplicht digitaal.

Voor sommige activiteiten volstaat een melding. Dit is bijvoorbeeld het geval voor verbouwingen zonder architect of meldingen voor activiteiten die weinig impact hebben op het milieu. Deze meldingen kan je ook op papier indienen bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.

Hoe gaat het in z’n werk?

  • Ga naar www.omgevingsloket.be om je ‘omgevingsdossier samen te stellen’. Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Je zal dus een e-ID-kaartlezer of token nodig hebben. Extra software is niet nodig. Hier kan je ook de status van je dossier opvolgen.
  • Heb je vooraf praktische vragen? Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? Hoe je een dossier samenstelt? Dan kan je terecht op de website www.stad.gent/omgevingsvergunning of bij de Balie Bouwen in Gent.

Meer info?