Buren leggen samen groendak op 28 garageboxen

Enkele buren in de wijk Riete-Dries Wondelgem installeren samen groendaken op garageboxen in de wijk.

De buren van de nieuwe wijk Rietedries in Wondelgem willen hun buurt zo ‘groen’ mogelijk maken. Daarom leggen ze met buurtbewoners een groendak aan op garageblokken. Een expert begeleidt hen in het technische proces (onderzoeken van de draagkracht, het afvoeren van water, beplanting, …). Om de ingreep betaalbaarder te maken organiseert de burengroep een groepsaankoop.

Daarnaast trekt het burencollectief het project zodat de deelnemende buurtbewoners "ontzorgd" worden vóór de werken. De projectgroep informeert deelnemende buren over voor- en nadelen, kosten voor aanleg, tijd voor onderhoud, enzovoort. Tijdens het project volgt het collectief de werken op. En erna helpt de groep bij het aanvragen van de subsidie voor groendaken en opvolgen van het project. De groep heeft daarbij geregeld dat de premie voor groendaken van Stad Gent via de aannemer afgerekend wordt waardoor dit bedrag onmiddellijk van de factuur van elke eigenaar kan getrokken worden. Het feit dat de mensen het geld niet moeten voorschieten tot het moment dat de premies uitbetaald worden, heeft veel buren kunnen overtuigen om mee te doen.

De groep zal hun aanpak en resultaten van dit project neerschrijven in een draaiboek zodat ook andere buurten hiermee aan de slag kunnen. 

 

Groendak op 28 garageboxen

Een jaar na toekenning van de subsidies bevindt het project zich in de eindfase. Na het nodige overtuigwerk, waren in totaal 30 van de 32 eigenaars geïnteresseerd om mee te stappen in het initiatief. Omdat elk garageblok vier garages telt en een garage in het midden van de rij omwille van afbakeningsproblemen niet de enige kan zijn die geen groendak bevat, hebben nog twee buren moeten afhaken. In totaal zijn er dus 28 garageboxen (6 volledige blokken en 2 halve blokken met een scheiding in het midden) die voorzien worden met een groendak. De aanleg van de groendaken is gestart. Tegen eind september zouden ze afgewerkt moeten zijn.

 

Een duurzaam groendak

Samen met de aannemer ging de groep op zoek naar de meest duurzame materialen om de groendaken aan te leggen. Zo gebruikte men voor het substraat een mengeling van compost met steenafval van een naburig bedrijf. De twee worden ter plaatse gemengd. Hierdoor heeft men heel wat transportkosten kunnen besparen en werd de prijs ook gedrukt. Voor de beplanting ging men op zoek naar plantensoorten die bijen en andere nuttige insecten aantrekken. 

 

Meer foto's