CO2: De Gentse cultuur doet het met minder

Stad Gent en Greentrack Gent werken samen aan een duurzame en klimaatneutrale cultuursector. Tot eind 2019 zal de stad het netwerk financieel ondersteunen om de Gentse cultuurhuizen verder op sleeptouw te nemen en te begeleiden naar een lagere CO2-uitstoot.

Samenwerken aan een kleinere klimaatimpact

Greentrack Gent en Stad Gent werken al jaren samen aan een ‘volhoudbare’ stad en cultuur. Nu bundelen ze ook hun krachten op vlak van energieverbruik en klimaatimpact. Met een combinatie van energiecoachingstrajecten en het jaarlijks monitoren van het energieverbruik schakelen ze een versnelling hoger naar een duurzame en klimaatneutrale cultuursector én stad.

Financiële ondersteuning

De Stad Gent geeft Greentrack Gent voor de periode van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 een ondersteuning van 60.000 euro en biedt 30 culturele organisaties gratis energiecoaching aan ter waarde van 30.000 euro in totaal. 

Met die ondersteuning wil Stad Gent de werking van Greentrack Gent verder helpen uitdiepen. Door haar leden aan te zetten tot energieaudits, monitoren van verbruiken, infosessies, groepsaankopen, het delen van materialen, expertise en kennis, … wil het netwerk samen met Stad Gent de CO2-uitstoot naar beneden halen. Op basis van de milieu-indicatoren die de deelnemende kunstenorganisaties verzamelen, helpt Greentrack Gent actieplannen op te stellen, ambities te formuleren en gezamenlijke acties te ondernemen. Als netwerk zal Greentrack Gent inspelen op concrete vragen en kwesties die in de zoektocht naar een duurzamere organisatie naar boven komen.

Logische partner in klimaatambities Stad Gent

Stad Gent kiest Greentrack Gent vzw als partner omwille van haar unieke en bewezen expertise op vlak van duurzaamheid en ecologie binnen de cultuursector. Gent wil in de klimaatproblematiek zijn voorlopersrol blijven spelen en heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Gent streeft niet alleen naar structurele oplossingen met een impact op lange termijn, maar kiest bewust voor een beleid om gezinnen, organisaties, instellingen en bedrijven weerbaar te maken tegen stijgende energieprijzen door structurele energiebesparende maatregelen te ondersteunen.

Greentrack Gent vzw timmert al sinds 2012 aan een duurzame Gentse cultuursector. Opgebouwde expertise en kennis wordt onderling uitgewisseld via infosessies, leden kopen samen duurzame producten aan, materialen worden gedeeld. Rond prangende thema’s als vluchtelingen, diversiteit, duurzaam bankieren, ... worden sessies georganiseerd waarop externe experts uitgenodigd worden.

Over Greentrack Gent

Greentrack Gent is de denk- en doetank van de Gentse cultuursector die door uitwisseling en experiment bouwt aan een volhoudbare toekomst. Het netwerk heeft reeds een vijftigtal spelers uit de sector samengebracht, om op lange termijn te werken aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame sector en samenleving.

Schepen Tine Heyse : ‘Een aantal jaren geleden was Greentrack Gent één van de transitiegroepen die met de stad zijn schouders wilde zetten onder een ambitieuze klimaatwerking. Ik ben dan ook verheugd dat we vandaag een verdere stap kunnen zetten in het structureel aanpakken van de energiefactuur van de cultuursector. Dat is niet alleen goed voor de sector, maar ook voor de klimaatambities van de stad.’

Meer foto's