Collectieve duurzame energie in oude Champignonkwekerij

Dit duurzame wijkproject onderzoekt of een collectieve warmtepomp met verticale boringen haalbaar is in een cohousingproject.

In maart 2015 wees Sogent de oude Champignonkwekerij toe aan de cohousingroep JEAN om er een duurzaam wijkproject (of in dit geval een cohousingproject) uit werken met 9 gezinswoningen en één inclusiewoning.
 
Het project in de Jean Béthunestraat maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Dampoort – Sint-Amandsberg. JEAN wil met dit cohousingproject gaan voor een collectieve duurzame energievoorziening gaan.
 
Dankzij de Duurzame Wijken-subsidie kunnen zij onderzoeken of een collectieve warmtepomp met verticale boringen technisch en economische haalbaar is.
 
Ook zal de groep onderzoeken of het haalbaar is om een CVBA of een andere structuur op zetten die het voor de bewoners mogelijk maakt om elk naar eigen vermogen te investeren in de collectieve energieproductie. Daarbij zou de CVBA energie leveren aan de coöperanten.
 

Meer foto's