De klimaatinspanningen van de Gentse cultuurhuizen worden beloond

De Vlaamse overheid heeft alle Gentse aanvragen voor energiezuinige investeringssubsidies bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) goedgekeurd.

Met goedkope energieleningen en investeringssubsidies voor een energiezuinig beleid stimuleert Vlaanderen allerlei initiatieven om in de culturele en jeugdsector mee te werken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Minister Gatz van de Vlaamse overheid heeft  zopas alle Gentse aanvragen voor energiezuinige investeringssubsidies bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) goedgekeurd. Zo zullen De Centrale, De Vooruit, NTGent, Kopergietery, De Expeditie en de Gentse stadsmusea (MSK, S.M.A.K., Design Museum Gent, Huis Van Alijn, MIAT en STAM) samen bijna 1 miljoen euro steun ontvangen om hun pand energiezuiniger te maken. Deze dossiers zullen samen zorgen voor een jaarlijkse CO2-besparing van meer dan 160 ton. Hierbij zal er vooral ingezet worden op een meer en betere isolatie en energiezuinige verlichting.

Er loopt sinds 2017 een samenwerking tussen Stad Gent en Greentrack vzw om de Gentse cultuursector te verduurzamen.  Hierbij wordt aan alle Gentse cultuurhuizen energiecoaching aangeboden. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af, dankzij de geleverde inspanningen hebben de cultuurhuizen nu een beeld van hun energieverbruik en - niet onbelangrijk: ze weten waar de grootste opportuniteiten zitten. Zo hebben de cultuurhuizen alle informatie in handen om  hun dossier bij FoCI in te dienen. 

Voor wie er niet bij was in 2017: ook in 2018 blijft de Stad Gent de cultuursector ondersteunen via energiecoaching. Deze audits zijn de ideale springplank om voorbereid te zijn voor de volgende oproep vanuit FoCI op 1 april 2018.

Het energiecoachingstraject dat de Stad aanbiedt aan bedrijven kan het energieverbruik van de organisaties sterk doen dalen. Professionele energieconsulenten voeren een energiescan uit en begeleiden bedrijven bij de opmaak en de uitvoering van het energiebesparingsplan.

Doordat De Centrale, NTGent, Kunstencentrum Vooruit, Kopergietery Gent en De Expeditie een energiecoachingstraject doorliepen en een stevig dossier indienden, ontvangen ze van Vlaanderen subsidies voor hun energiezuinige investeringen. GreenTrack en de energiecoaches van Stad Gent zijn hier heel blij mee!  

Bij FoCI is energiezuinigheid sinds 2017 de topprioriteit. De middelen voor een energiezuinig cultuurbeleid komen van het Klimaatfonds. Het FoCI beoordeelt de ingediende dossiers. Organisaties die een beroep willen doen op de subsidies voor investeringen in energiezuinigheid dienen verplicht hun energieverbruik te monitoren. Hiervoor is een online-tool ontwikkeld. Alle projectaanvragers dienen hun energieverbruik van 2015 in te brengen. Zo is het mogelijk om op basis van de nulmeting in 2015, het effect van de investeringen op het energieverbruik en vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) op te volgen. Deze toepassing zal pas zichtbaar worden na 1 januari 2018.

Volgende energiebesparende investeringen zijn in september 2017 ingediend bij FoCI: vernieuwing verwarmings- en gasinstallaties, isoleren van de buitenmuur, overschakeling op hernieuwbare energie, installatie van regelsystemen, energiezuinig werklicht, slimme energiemonitor, aansluiting op het warmtenet en ingrepen in luchtgroepen en ventilatie.

Zelf interesse? Contacteer de energiecoach via energiecoaching@stad.gent of kom hier alles te weten over energiecoaching.

Meer info over Greentrack Gent vzw? Surf naar www.greentrack.be/gent of mail naar eva@greentrack.be.