Doorlopende metingen luchtkwaliteit

In 2019, 2020 en 2021 zal de Stad Gent in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de luchtkwaliteit meten op 21 locaties. 

In 2019, 2020 en 2021 zal de Stad in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de luchtkwaliteit meten op 21 locaties, naast de 5 permanente meetstations. Vijftien meetpunten bevinden zich binnen de R40, vijf op de stadsring zelf, er komt 1 extra meetpunt bij. De Stad wil daarmee de impact in kaart brengen van de lage-emissiezone, die in 2020 van kracht gaat.

Het gaat om dezelfde twintig locaties waar stikstofdioxide werd gemeten voor en na het circulatieplan. Om de impact van de toekomstige lage-emissiezone in kaart te brengen worden de metingen dus verdergezet én komt er een extra meetpunt voor roet. De locatie van dat laatste meetpunt is nog niet vastgesteld, maar zal in samenspraak met de VMM bepaald worden.