Professor Marijke Steeman van UGent

Drie vragen over de verwarmingsrevolutie...

Fossiele brandstoffen zijn passé. In de niet zo heel verre toekomst halen we onze energie uit andere, duurzame bronnen: de aarde, de zon of zelfs uit afvalwater. Professor Marijke Steeman (UGent), legt uit waarom een ommezwaai nodig is en wat jij vandaag al kan doen.

1          Waarom moeten we gasloos worden?

Steeman: 'Gas is een fossiele brandstof. En dat brengt een grote CO2-uitstoot met zich mee. Als we de statistieken (CO2-monitor) erbij nemen, zien we dat gebouwen hier een belangrijke rol in spelen. Daar zijn twee verklaringen voor. Enerzijds zijn heel wat gebouwen in Vlaanderen slecht geïsoleerd. Anderzijds verwarmen we onze woningen nog te vaak op basis van fossiele brandstoffen. Met het oog op de huidige klimaatproblematiek is het belangrijk om daar verandering in te brengen.'

2          Welke alternatieven zijn er voor gas?

Steeman: 'Dat de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen niet van vandaag op morgen kan gebeuren snap ik. Maar: de technologieën zíjn er wel al. Zo kunnen we de energie om onze huizen te verwarmen vandaag perfect halen uit afvalwater, de zon en de bodem. In Scandinavische landen gebeurt dat al volop. Warmtepompen en warmtenetten zijn daar de bekendste voorbeelden van. Het wordt tijd om deze technieken ook hier in Vlaanderen op grote schaal toe te passen.'

3          Wat kunnen Gentenaars nu al doen?

Steeman: 'Hoe lager het verbruik van een woning, hoe makkelijker het is om gasloos te gaan. Alles begint dus bij een goed geïsoleerd huis: superisolerend glas, dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, … Daarna kan je gaan kijken hoe je kan overschakelen op alternatieven voor gas: door een warmtepomp te combineren met zonnepanelen of door een zonneboiler te installeren. Vloerverwarming is een goede voorbereiding op een eventuele omschakeling naar een andere technologie. Wie in Gent of een deelgemeente woont, heeft geluk: zij kunnen bij die energiezuinige ingrepen rekenen op gratis advies en begeleiding van de Energiecentrale.'

'Hoe lager het verbruik van een woning, hoe makkelijker het is om gasloos te gaan.'

- Professor Marijke Steeman

 

Wie is Marijke Steeman?

Marijke Steeman is professor verbonden aan Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van Universiteit Gent. Ze maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing.