Duurzaamheidsmeter voor stadsontwikkelingsprojecten en economische sites

De Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent en de Vlaamse overheid ontwikkelden een systeem om duurzaamheid in stadsprojecten en economische sites (zoals bedrijventerreinen, kantoorzones) te meten. Deze duurzaamheidsmeter kan ook als inspiratiebron dienen voor private ontwikkelaars.

Zo'n duurzaamheidsmeter heeft tal van voordelen

  • Meer duidelijkheid en houvast over wat duurzaamheid is, zowel voor de bouwheer als voor architecten, studiebureaus, uitvoerders, bedrijvenverenigingen.
  • Voldoende ontwerpvrijheid voor de gebruikers
  • De garantie om duurzaamheid op een integrale wijze te benaderen door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen.
  • Een betere bewaking van de duurzaamheidsambities om zo een hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken.
  • Aanwijzingen over de duurzaamheid in het gehele proces (van locatiekeuze over ontwerp en realisatie tot beheer), bruikbaar voor de diverse stadsprojecten en economische sites

Aparte duurzaamheidsmeters wijken en economische sites

De Dienst Milieu en Klimaat ontwikkelde twee duurzaamheidsmeters: één voor stadsprojecten en één voor economische sites.
De duurzaamheidsmeters worden al gebruikt als leidraad in verschillende stadsprojecten (Tondelier, Gent Sint-Pieters, Oude Dokken) en economische sites (Eiland Zwijnaarde, Wiedauwkaai – Wondelgemse Meersen).

In mei 2016 besliste de Stad om voor stadsprojecten voortaan de Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken te gebruiken. Deze is immers sterk geïnspireerd door de Gentse duurzaamheidsmeter stadsprojecten en is zeer gelijkaardig van inhoud en opbouw.
Voor een eventuele overstap naar de Vlaamse duurzaamheidsmeter economische sites worden de resultaten van de testperiode afgewacht. 

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken.

In de bijlagen vind je meer informatie over de Gentse duurzaamheidsmeter economische sites.
Wil je aan de slag, dan vind je hier ook het rekenblad.

Er is ook een Engelstalige versie.

De Gentse duurzaamheidsmeter stadsprojecten is op aanvraag nog digitaal te verkrijgen bij de Dienst Milieu en Klimaat.