Energiepremies Stad Gent voor elke ondernemer

Investeren in een energiezuinig pand is meer dan ooit een slimme keuze. Stad Gent helpt Gentse ondernemers hierbij. Bovenop het begeleidingstraject 'energiecoaching' geeft Stad Gent vanaf 1 april 2017 ook energiepremies aan ondernemers die hun pand energiezuinig maken.

Energiezuinig renoveren is en blijft een topprioriteit voor Gent. Ook in Gentse panden - bestemd voor ondernemen - kan er nog heel wat energie bespaard worden. Goed ondernemen is ook een betaalbare energiefactuur. Daarom geeft de Stad Gent nu ook energiepremies.

Wat moet u zeker weten over die energiepremies?

  • Tot 10.000 € per pand
  • ook voor (ver)huurder
  • steun voor investeringen na energiescan (= onderdeel van energiecoaching)
  • een waaier aan ingrepen voor elk pand in Gent 

Een waaier aan ingrepen voor elk pand in Gent 

Elk pand in Gent heeft baat bij energiezuinige ingrepen. De energiepremies geven een extra duwtje in de rug voor:

  • dakisolatie
  • isolerende ramen
  • energiezuinige verwarming
  • gevelisolatie
  • vloerisolatie
  • investeringen na energiescan

Klimaatstad Gent legt de lat meteen hoog. Isoleer meteen voldoende, zo zit je onderneming goed voor de toekomst. Bovendien krijg je meer als je meer isoleert voor hogere isolatiewaarden. 

Tot 10.000 euro per pand

Een ondernemer in Gent kan tot 10.000 € steun per pand ontvangen dat energetisch wordt verbeterd. Een combinatie met de premies van distributiebeheerder Eandis maakt dit aanbod nog aantrekkelijker. Met beide premies samen kan een ondernemer tot 30 % van het investeringsbedrag terugkrijgen.

Ook voor (ver)huurder

Niet alleen eigenaar - gebruikers van panden komen in aanmerking, maar ook de verhuurder en huurder van een pand bestemd voor ondernemen kunnen een aanvraag indienen.

Steun voor investeringen na energiescan

Elke ondernemer met panden in Gent kan genieten van een begeleidingstraject 'energiecoaching'. De professionele energiecoach komt langs voor een energiescan en begeleidt u op maat bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Investeringen met een minimale terugverdientijd van 5 jaar komen ook in aanmerking voor een premie.

Looptijd

Het aanvragen van de energiepremie kan volledig online. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2019. Enkel facturen van na 1 april 2017 komen in aanmerking. De facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar op het moment van indienen van de aanvraag.

Bovenop de Vlaamse premies

De Gentse premies zijn bovenop de bestaande Vlaamse premies en lopen nog tot 30 september 2019.

Vragen?

Contacteer de dienst Milieu & Klimaat > tel: 09 268 23 00 of milieuenklimaat@stad.gent