Gent en Garde!

Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding. Niet zomaar een charmeoffensief, maar een tactisch meesterplan om het voedselsysteem in Gent te verduurzamen. De Stad mikt op overwinningen doorheen de hele lokale voedselketen: van productie over verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking.

Gent is de eerste stad die een voedselbeleid heeft uitgewerkt. En niet zomaar een. Het doel is om in elke stap van de voedselketen de CO2-impact terug te dringen. Om het voedselbeleid verder te versterken, smeden we duurzame coalities met lokale producenten en consumenten. Ook fairtradeproducten uit het Zuiden zullen een prominentere rol in ons arsenaal krijgen.

 

Gent en Garde

Met de volgende vijf doelstellingen zijn we goed gewapend om de eindzege te behalen.

·        Een zichtbare, kortere voedselketen

De lokale producent kan zijn producten dichtbij en rechtstreeks verkopen aan de klant en er wordt contact gelegd tussen producent en consument. Zo krijgt de consument meer voeling met waar zijn eten vandaan komt.

·        Duurzamere voedingsproductie en –consumptie

De Stad Gent wil landbouwers, inwoners en gebruikers laten deelnemen aan duurzame stadslandbouw en verbruikers duurzamer laten consumeren, denk maar aan lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch of fair trade.

·        Sterkere sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven

Voeding verbindt mensen, over alle leeftijden en achtergronden heen. Het is dan ook een krachtig thema om mensen hier rond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor een betere sociale cohesie en tewerkstelling.

·        Voedselafval terugdringen

Eén derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bv. de minder mooie groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust aankopen te doen, optimaal voeding te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval terugdringen.

·        Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof

Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dit kan door compost te maken van GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken.

 

 Aan de slag met alle betrokken partijen

Vandaag bestaan er al tal van initiatieven rond duurzame voeding en stadslandbouw, gaande van hoeveverkoop, voedselteams, groentenabonnementen en boerenmarkten over Donderdag Veggiedag, fair trade campagnes, sociale restaurants en volkstuintjes. Met Gent en garde wil de Stad hier nog verder op inzetten, maar soortgelijke initiatieven ook versterken en verbreden en nieuwe innovatieve pilootprojecten opstarten.

Stad Gent wil de betrokken mensen en organisaties hierin ondersteunen en hen maximaal betrekken in dit proces. Bij de opmaak van de strategie werden verschillende actoren bevraagd en werd ook input meegenomen uit de werkgroep 'stadslandbouw', ontstaan uit het Gents Klimaatverbond. Ook vandaag nemen deze actoren een actieve rol op in het uittekenen van concrete initiatieven.

 

Contact

Heb je voorstellen, suggesties of zin om mee te werken aan een smakelijke stad?

Stuur een mail naar info@gentklimaatstad.be

Meer foto's