Gents geluidsactieplan: geef je mening

Vanaf 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019 doorloopt het 3de geluidsactieplan voor Gent (2019-2023) een openbaar onderzoek.

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai verplicht de stad elke vijf jaar een integraal geluidsactieplan op te maken voor de agglomeratie Gent. Dit plan bundelt zowel maatregelen uit het Stedelijk Actieplan Geluid, als de maatregelen op Vlaams (AWV) en federaal (NMBS en Infrabel) niveau.

Vanaf 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019 doorloopt het 3de geluidsactieplan voor Gent (2019-2023) een openbaar onderzoek. Elke burger kan advies geven, een bezwaar indienen of opmerkingen formuleren.

  • Burgers kunnen het ontwerp van actieplan raadplegen via de website  www.omgevingvlaanderen.be/openbaaronderzoek-geluidsactieplannen. Ook de ontwerpgeluidsactieplannen voor de belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en de agglomeraties Antwerpen en Brugge doorlopen gelijktijdig een openbaar onderzoek en zijn via dezelfde weg te raadplegen.
  • Het ontwerpgeluidsactieplan van de agglomeratie Gent ligt ook ter inzage bij het loket van de Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

     

Het  3de geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent (2019-2023) is een beperkte actualisatie van het lopende integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent(2014-2019).

  • De actualisatie is beperkt, omdat heel wat voorgestelde maatregelen van het geluidsactieplan (2014-2019) nog steeds actueel zijn en daarom hernomen worden.
  • De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 maakten het bovendien onmogelijk om in het nieuwe  geluidsactieplan (2019-2023) nieuwe beleidsintenties, acties of maatregelen met impact op de stedelijke begroting na 2018 op te nemen.