‘Gents Klimaatevent’ laat 150 stakeholders mee nadenken over klimaatmaatregelen

Gent wil op een creatieve wijze een voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad. Op het Klimaatevent werden 6 innovatieve Gentse klimaatprojecten toegelicht gaande van LED-concerten, over energiecoaching bij bedrijven tot het winnen van energie uit afvalwater (Zawent) en het warmtenet van Volvo/Stora Enso.

De Stad Gent engageerde zich om haar C02-uitstoot met 40 % verminderen. De Stad neemt dit engagement ernstig en is volop bezig te onderzoeken welke maatregelen nodig zullen zijn om dit te bereiken. 150 stakeholders werden uitgenodigd om hier samen over na te denken, maar ook om dit mee te realiseren. Een bonte mix van mensen uit het bedrijfsleven, organisaties, buurtinitiatieven en de academische wereld bogen zich een avond lang over de uitdagingen om de geplande klimaatdoelen te realiseren. De aftrap werd gegeven door inspirerende lezingen van Hans Bruyninckx en Jan Van Der Meer. De eerste spreker schetste dat als we tegen 2050 klimaatneutraal wensen te zijn, er een noodzakelijke versnelling is vereist. Jan Van Der Meer, een warmteregisseur uit Nederland, schetste het belang van, en de weg naar, een (aard)gasloze toekomst. Het is duidelijk dat het realiseren van klimaatneutraliteit alleen kan vanuit partnerschappen met ondernemers, universiteiten/hogescholen, middenveldorganisaties … en de Gentenaars zelf.

Energietransitie

Schepen van Klimaat en Energie Tine Heyse: "We hebben nog een weg te gaan, maar zitten vrij goed op schema om de doelstelling tegen 2019 te halen. Daarvoor lopen acties op zes domeinen, zoals inzetten op duurzame renovatie, opwekken van lokale hernieuwbare energie of inzetten op een duurzaam lokaal voedselsysteem.” Maar de schepen benadrukte dat als Gent de doelstelling van 40% CO2-reductie tegen 2030 wil halen, er gewerkt moet worden aan een echte systeemverandering: "2030 is geen eindpunt maar een tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Samen moeten we werk maken van een echte energietransitie”.

Het Klimaatevent was een startpunt om de langetermijnvisie van 2030 met doorkijk naar 2050 de komende periode verder in te vullen en te verrijken. Op het Klimaatevent bleek dat de meer dan 80 verschillende organisaties vragende partij zijn om de dialoog gaande te houden. De Dienst Milieu & Klimaat zal gerichte vervolgdiscussies houden om een aantal toekomstscenario’s zo concreet mogelijk uit te werken.

Interesse? Hieronder vind je alle presentaties van de avond terug. 

Meer foto's