Gentse cultuursector en Stad bundelen krachten in strijd tegen klimaatverandering

Met het project Cultural Adaptations werken Green Track en Stad Gent de komende jaren samen om de Gentse cultuursector voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Het klimaat verandert en dat is ook in Gent voelbaar (denk maar aan de hittegolven, wateroverlast, droogte, …).  Met het Gentse Klimaatadaptatieplan als vertrekpunt onderzoekt de cultuursector samen met de Stad hoe we ons kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het project focust op de rol van cultuur in klimaatadaptatie. Bijzonder is dat ook een kunstenaar in Gent aan de slag zal gaan met dit thema. Met het project Cultural Adaptations breiden Greentrack en Stad Gent hun samenwerking uit. 

Deze samenwerking kadert binnen het Europese project Cultural Adaptations waarin Gent samenwerkt met 3 andere Europese steden: Dublin, Göteborg en Edinburgh. Het project wordt geleid door Creative Carbon Scotland en naast Greentrack tekenden ook het Ierse Axis Ballymun en het Zweedse TILLT voor dit project. De vier organisaties en hun lokale adaptatiepartners zullen heel nauw samenwerken om te verkennen hoe de aanpak in de verschillende landen met gelijkaardige klimaatuitdagingen maar uiteenlopende socio-politieke contexten werkt.

Een belangrijk onderdeel van Cultural Adaptations is het betrekken van een ‘embedded artist'. Een kunstenaar zal gedurende een periode ingebed worden bij de lokale adaptatiepartner om met zijn/haar artistieke vaardigheden en praktijk te kijken naar de gevolgen van klimaatadaptatie voor Gent en haar inwoners en de specifieke uitdagingen voor Gent. De kunstenaar zal ook aan de conferenties en workshops bij de andere partners deelnemen en gedurende de hele periode betrokken worden bij het project.

Het project startte in oktober 2018 en loopt tot maart 2021. In de loop van die periode zal bij alle partnersteden een internationale meeting met workshops plaatsvinden. De meeting in België zal in de lente van 2020 vallen.

 

Meer foto's