Gentse Korte Keten Wedstrijd 2015

Stad Gent lanceert een oproep voor projecten waarbij de voedselketen tussen producent en consument zo klein mogelijk is. Het winnende project krijgt 15.000 euro. Deze tweede editie zet vooral in op logistieke oplossingen.

Met een bedrag van 15.000 euro wil de Stad Gent haar inwoners, verenigingen en bedrijven stimuleren om een korte ketenproject in te dienen. De winnaar van deze Korte Keten Wedstrijd werkt met dat budget een concreet project uit om de voedselketen tussen lokale producenten en de Gentse consumenten zo klein mogelijk te houden.

 

Gent en garde

Deze wedstrijd sluit aan op de doelstellingen van de Gentse voedselstrategie Gent en garde om in de stad een duurzaam voedselsysteem uit te bouwen en daarbij de lokale land- en tuinbouwers te ondersteunen. 

De Stad Gent wil om verschillende redenen korte keten projecten stimuleren:

  • het activeert mensen om in Gent nieuwe mogelijkheden te zoeken voor de afzet van land- en tuinbouwproducten uit de regio

  • het sensibiliseert ook stadsbewoners rond de impact van voedselkilometers op het klimaat, en verhoogt hun bewustzijn over duurzaam voedsel

  • het geeft een forum aan de vele lokale en vaak unieke voedselinitiatieven in Gent en stimuleert de samenwerking tussen regionale producten en lokale voedselinitiatieven

 

Korte keten online

 

Op het gloednieuwe online platform gentengarde.be worden alle data rond korte keten voor de Gentse regio verzameld.

Je vindt er de adressen uit de databank van Recht van bij de Boer en de Korteketenkaart van Boer en Brood.

Consumenten of producenten kunnen er ook hun eigen lokale adresjes toevoegen. Hiermee wil de Stad de zichtbaarheid van de vele initiatieven verder versterken.

 

Deelnemen aan Korte Keten Wedstrijd 2015

Iedereen kan aan de tweede editie van deze wedstrijd deelnemen: burgers, verenigingen én ondernemingen kunnen een projectvoorstel indienen. Dit kan tot en met 16 oktober 2015.

Het wedstrijdreglement bepaalt dat:

  • de projectvoorstellen een realistische en op termijn financieel haalbare oplossing bieden voor de specifieke voedingscontext van Gent

  • het project binnen het jaar van start gaat

  • de focus op voeding in primaire of in een eerste verwerkte vorm ligt

  • er in elk project een nauwe samenwerking is tussen de organisatoren en de producenten

  • de finale landbouwproducten effectief in de handel gebracht worden

 

Projecten die inzetten op een oplossing voor duurzame distributie en logistiek van korte keten krijgen extra punten. 

Het winnende project wordt in december 2015 bekendgemaakt en krijgt 15.000 € om het initiatief op te starten.

Vorig jaar wonnen vzw De Grazer en vzw Kunstencentrum Vooruit de eerste kortekenwedstrijd.