Gentse kunstenares werkt rond klimaatadaptatie

Stad Gent en kunstenares Anyuta Wiazemsky Snauwaert  werken samen om Gent aan te passen aan de klimaatverandering.

Midden februari 2019 is bij de Stad Gent een kunstenares gestart. Anyuta Wiazemsky Snauwaert  zal de komende twee jaar samen met de Dienst Milieu en Klimaat de uitdagingen rond klimaatadaptatie in Gent onderzoeken. Voor dit "embedded artist" project  werkt de Stad samen  met Greentrack Gent, een vzw die inzet op het verduurzamen van de cultuursector in Gent.

 

Gent aanpassen aan klimaatverandering

Het klimaat verandert. Hittegolven, hevige regenbuien en droogte zijn ook in Gent al voelbaar.  

Gent doet inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar  we moeten onze stad ook aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. We noemen dit klimaatadaptatie. 

Ons aanpassen doen we door in te zetten om meer groen en water in de stad, door verharding weg te werken en door water te laten infiltreren. Zo maken we Gent klaar voor de toekomst.

Stad Gent heeft een Plan voor Klimaatadaptatie om Gent tegen 2030 klimaatrobuust te maken.

 

Kunstenares ingebed bij Stad Gent

Na een selectieprocedure kozen Greentrack Gent en Stad Gent voor een samenwerking met Anyuta Wiazemsky Snauwaert als ‘embedded artist'. Samen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad werkt zij mee aan het creëren van draagvlak bij burgers voor het ontharden en vergroenen van Gent.

Anyuta Wiazemsky Snauwaert (Moskou, 1989) is een Russisch-Belgische kunstenaar en woont in Gent. Ze is fotograaf en multimediaal kunstenaar van opleiding maar beperkt zich niet tot vast gedefinieerde media. In haar artistieke praktijk gaat ze vanuit het idee zelf op zoek naar de gepaste uitingsvorm. Die zoektocht vormt een belangrijk onderdeel van haar werk. Zo werkt ze bijvoorbeeld aan participatieve projecten waarbij het resultaat een even belangrijke rol speelt als het proces. In de Bloemekeswijk werkt ze bijvoorbeeld samen met bewoners aan een kunstwerk voor de buurt: Wijktotems.

 

Ook in andere Europese steden

Ook in andere Europese steden gaat een kunstenaar aan de slag rond klimaatadaptatie  Binnen het Europese project Cultural Adaptations werkt Greentrack Gent samen met Schotse, Ierse en Zweedse steden. Cultural Adaptations onderzoekt de rol van kunst en cultuur in klimaatadaptatie, maar ook wat de effecten van klimaatverandering zijn op de cultuursector en hoe die sector zich kan aanpassen.

In het ‘embedded artist project’ van Cultural Adaptations onderzoekt Green Track Gent samen met hun Europese partners de mogelijkheden van die artistieke bijdrage. In elk partnerland wordt een kunstenaar ingebed bij een lokale organisatie (een lokale overheid of een ngo) die rond klimaatadaptatie werkt.

 

Kan kunst  de wereld redden?

Hoe kunnen kunst en cultuur bijdragen aan het onderzoek naar en het werk rond klimaatadaptatie? Wetenschappers  werken al jaren aan modellen en strategieën die uittekenen wat de gevolgen van klimaatverandering zullen zijn en hoe we ons moeten aanpassen aan deze diepgaande verandering van onze omgeving. Ook steden gaan aan de slag met scenario’s en modellen en werken aan concrete plannen voor hun eigen regio. Daarbij botsen ze op uitdagingen. Hoe kan je burgers voldoende informeren over de risico’s en gevolgen van klimaatverandering zonder angst te zaaien? Hoe kan je hen engageren om bij te dragen aan die verandering? 

Cultural Adaptations onderzoekt hoe kunstenaars kunnen bijdragen aan deze uitdagingen. In hun eigen artistieke praktijk zoeken kunstenaars vaak andere dan de gangbare paden op om bepaalde thema’s en kwesties te onderzoeken. Ze vertrekken vanuit een open blik op de wereld en dagen zichzelf uit om oordelen, patronen en vertrouwde perspectieven te omzeilen. Vanuit die opgebouwde ervaring en dat artistieke perspectief kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het werk van wetenschappers, denkers en planners. 

Meer foto's