Gentse subsidie voor buren die samen CO2-uitstoot verlagen

De subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

Sinds januari 2015 ondersteunt Stad Gent buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. Zij kunnen hiervoor een Subsidie Duurzame Wijken aanvragen. Eind 2019 stopt deze subsidie. Ze wordt vervangen worden door een nieuw reglement dat in voege zal gaan vanaf najaar 2020. Het is niet meer mogelijk om een subsidie aan te vragen. 

Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn, een stad die geen negatieve impact meer heeft op het klimaat. We kunnen die doelstelling enkel realiseren als zowel de Stad, de Gentenaars, Gentse organisaties en bedrijven de handen in elkaar slaan. Naast maatregelen om Gentse woningen energiezuiniger te maken, zet Stad Gent ook in op collectieve oplossingen voor energie- en CO2-besparingen.

 

Samen sterker

Met de subsidie voor Duurzame Wijken stimuleert Gent buurtinitiatieven waarin bewoners en bewonersverenigingen samen projecten opzetten om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Gentenaars of Gentse verenigingen kunnen de subsidie gebruiken om hierbij advies en expertise in te huren. Het gaat steeds om projecten voor en door buurtbewoners. Een groep van minstens 4 personen uit dezelfde wijk of een vzw die een actieve werking in de wijk kan aantonen kon de subsidie aanvragen. De projecten overstijgen steeds het niveau van het eigen huis. De betrokkenheid van de buurt is essentieel.

 

Advies en expertise

De subsidie kan gebruikt worden om advies en expertise in te huren zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een businessplan. De subsidie bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 12.000 euro. Een jury beslist welke projecten er goedgekeurd worden en welk bedrag ze krijgen.

Projecten kunnen gaan over energiezuinige renovatie, hernieuwbare energie of duurzame voeding. De invulling van deze wijkprojecten kan heel divers zijn. Enkele voorbeelden:

> Samen daken isoleren

Bijvoorbeeld een groep bewoners die gaat voor een groepsaanpak energiezuinige renovatie. Een groepje bewoners bezoekt huizen in de wijk die volgens de Gentse warmtescan niet goed scoren qua dakisolatie. Via die huisbezoeken worden de bewoners geïnformeerd over energiezuinig wonen en renoveren met - daaraan gekoppeld - de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop en groepsaanpak van dakisolatie. Via de subsidie krijgt deze bewonersgroep begeleiding voor het opstellen van een plan van aanpak en onafhankelijke expertise met betrekking tot dakisolatie ingehuurd.

> Een moestuin op het dak van een bedrijf

Een groepje buurtbewoners wil een moestuin opzetten? De gekweekte groenten en kruiden gaan voor de helft naar winkels of restaurants uit de buurt. De andere helft oogsten buurtbewoners. Via de subsidie kan een consultant helpen om een businessplan op te stellen en juridisch advies te geven.

> Een warmtenet in de wijk

Een aantal buren steken en een nabijgelegen bedrijf steken steken de koppen bij elkaar om na te gaan of het rendabel zou zijn om een warmtenetwerk te installeren. Hierbij kunnen de buren gebruik maken van de warmte die bij het bedrijf vrijkomt. Die warmte werd tot nu toe zomaar de lucht in geblazen. Via de subsidie kunnen de buren een specialist inhuren die hen helpt de haalbaarheid en voorwaarden van dit project te onderzoeken.

 

Ook een idee om met je buren aan de slag te gaan?

Heel wat andere wijkprojecten zijn mogelijk. Laat je inspireren door de projecten die nu al lopende zijn en door enkele ideeën die Gentenaars reeds formuleerden.

De Stad zoekt nog koplopers in de Gentse wijken die hun schouders onder dit soort gezamelijke projecten willen zetten. Geïnteresseerde bewoners(groepen) kunnen contact opnemen met de Dienst Milieu en Klimaat.

 

Meer weten over de subsidie?

Het volledige subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn via onderstaande knop beschikbaar op stad.gent of kan je opvragen bij de Dienst Milieu en Klimaat.

 

Met steun van

De Duurzame Wijken werking van Stad Gent wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese LIFE BE REEL!-project.

 

Contact

Dienst Milieu en Klimaat - Stad Gent

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

Tel: 09 268 23 00

milieuenklimaat@stad.gent

 

Meer foto's