Green Deal Circulair Bouwen

Stad Gent neemt deel aan de Green Deal Circulair Bouwen. 

Stad Gent neemt deel aan de Green Deal Circulair Bouwen. Dit is een initiatief van de Vlaamse Overheid, op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw. Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. De Stad doet dit samen met 230 andere publieke en private organisaties. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie.

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,… Om tegen 2050 in Vlaanderen een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden, hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom wordt deze Green Deal gelanceerd. 

De Stad Gent engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Tot 2023 worden er samen experimenten opgezet,  worden zo de circulaire principes in de praktijk gelegd en knelpunten blootgelegd. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep –Proeftuin Circulair Bouwen- werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

Meer info op: vlaanderen-circulair.be/gdcb