Greentrack

Greentrack Gent maakt de cultuursector duurzamer. Het wil de ecologische voetafdruk van de cultuursector verkleinen.

Greentrack Gent vzw is een transitienetwerk voor de Gentse cultuursector. Het wil de Gentse cultuursector duurzamer en ecologischer maken. Een aantal spelers uit de sector ondertekenden het Green Track charter om samen de ecologische voetafdruk kleiner te maken, en kennis met elkaar uit te wisselen.

Greentrack Gent bestaat sinds 2012 en telt ondertussen 46 leden. Het wil de motor zijn van de verduurzaming van de cultuursector de komende jaren en inzetten op een langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid.

Cultuurhuizen in actie

De deelnemende cultuurorganisaties verzamelen milieu-indicatoren, stellen actieplannen op, formuleren ambities, delen kennis en materiaal en ondernemen gezamenlijke acties. Als netwerk speelt Greentrack Gent in op concrete vragen en kwesties die in de zoektocht naar een duurzamere organisatie naar boven komen. De netwerkpartners stippelen samen projecten uit, bijvoorbeeld de samenaankoop van duurzame energie en producten, de toegankelijkheid van cultuurhuizen met het openbaar vervoer, herbruikbare bekers, ...

Cultuursector als katalysator

Via Greentrack Gent worden ook andere partners bij het proces betrokken. Bijvoorbeeld de leveranciers van materialen of techniek en de catering waar organisaties mee samenwerken. Al die zaken kunnen de impact op het milieu verminderen. Ook het publiek speelt een belangrijke rol. Greentrack wil de bezoekers van de cultuurhuizen en evenementen bewust maken dat zij cultuur ook op een groene manier kunnen beleven.

Greentrack Gent heeft intussen ook in andere steden navolging gekregen. Ook in Antwerpen, Leuven, Brugge, Kortrijk en zelfs Luik zag een Green-Tracknetwerk het licht.

 

Meer foto's