Het Spilvarken

Vzw Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van de stadsbewoners versterken, en neemt hiervoor voeding in de stad als uitgangspunt. De vzw ging van start als een duurzaam wijkproject.

Voor en door buurtbewoners

In  2014 startte het Spilvarken met een experiment. "Hoe gaan we creatief om met overlast en verspilling?", was de vraag die centraal stond. Drie stadsvarkens werden op de Bijloke-site in Gent gehuisvest en meer dan 40 buren engageerden zich om als ‘hulpboeren’ de varkens te onderhouden. De varkens leefden van lokaal voedselafval. Ongebruikte ruimte werd tijdelijk ingevuld en er verscheen weer meer natuur in de stad. Het project stimuleerde een dynamisch debat op gang rond (vlees)consumptie en de voedingsindustrie. Wat als een duurzaam wijkproject begon, groeide uit toe een heus buurt- en milieuproject.

En nu?

In 2014 vonden de eerste kippen en varkens hun thuis op de Bijloke-site. In 2015 werd het project verder uitgebreid op de Galloways en Koninkpaarden in de Gentbrugse Meersen. Ook in andere buurten kwamen er tijdelijk varkens en kippen. In Mei 2016 namen enkele spilvarkentjes hun intrek in Gent, ditmaal in de KERKhof (de tuin van de tijdelijke invulling KERK) en op Den Draad in Gentbrugge. Beide locaties kregen drie nieuwe bewoners. De biggen worden gehuisvestigd en onderhouden in samenwerking met de buurt, maar ook met bedrijven, verenigingen en scholen.

Daarnaast wordt er ook een foodlab of ‘Voedsellab’ opgericht als kweekvijver voor nieuwe projecten. Het Voedsellab is een netwerk dat de stad als haar levend laboratorium ziet. Het onderzoekt de vruchtbare relatie tussen voeding en stad en zet verschillende acties op in samenwerking met alle aanwezige actoren. Wat hier de focus is, is het in kaart brengen en inventariseren van de vele mogelijkheden die de stad als kringloop biedt.Samen met Foodlabs introduceert Spilvarken op 28 mei de Zero Waste Thinktank. Debatteer mee over de utopische circulaire stedelijke economie, waarin niets weggegooid wordt en niemand wordt achtergelaten. 

 

Meer foto's