Hoog water zonder kater

Overstromingen zijn van alle tijden. Je kunt ze nooit helemaal vermijden maar je kunt er wel voor zorgen dat je er geen kater aan overhoudt. Ontdek zelf wat je kan doen.

Het aantal dagen met zware neerslag, en de maximale hoeveelheid neerslag in een week zijn sinds de metingen in Ukkel opvallend toegenomen. De klimaatscenario’s van Vlaanderen tonen aan dat deze trend zich zal doorzetten en dat extreme neerslagbuien nog sterk kunnen toenemen wanneer we de klimaatverandering niet kunnen afremmen. 

 

Gent past zich aan

Stad Gent engageert zich om minder CO2 uit te stoten en zo haar impact op de klimaatverandering te verkleinen. Toch houden we er best rekening mee dat het klimaat aan het veranderen is, met mogelijk wateroverlast tot gevolg.

Om die overlast te beperken, moeten we inzetten op 'waterveiligheid'. We moeten ons niet alleen beschermen tegen kritieke overstromingen, maar ook inzetten op maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet. Ook moeten we inzetten op maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen.

Deze 'meerlaagse waterveiligheid' is een gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, crisis- en hulpdiensten en burgers. Enkel door samen te werken kunnen we de gevolgen van overstromingen maximaal verminderen.

 

Wat kan je zelf doen?

Regenwater opvangen, een groendak aanleggen, kiezen voor waterdoorlatende verharding, een wadi aanleggen...

Ontdek wat je zelf kan doen in de Vlaamse campagne ‘Hoog water zonder kater’.

Stad Gent is intussen volop bezig aan de opmaak van een strategie voor klimaatadaptatie, een strategie om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.