Inspiratie voor duurzame wijkprojecten

Drie suggesties voor een duurzaam wijkproject in Gent. Iemand zin om hiermee aan de slag te gaan?

Met de subsidie Duurzame Wijken, ondersteunt Stad Gent buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen  en de CO2-uitstoot te verlagen. Met de subsidie kunnen ze een expert aanstellen om de uitwerking van hun project te begeleiden.

Eind 2019 stopt deze subsidie. Ze wordt vervangen worden door een nieuw reglement dat in voege zal gaan vanaf najaar 2020. Het is niet meer mogelijk om een subsidie aan te vragen. 

Slimme meters, slimme buurtbewoners

Er zijn al heel wat slimme meters op de markt zoals Smappee en Flukso.  Met deze meters kan je op een snelle manier achterhalen hoeveel energie de toestellen in jouw huis verbruiken. Via die slimme meters kan je dus per toestel te weten komen hoeveel het verbruik ervan jou per jaar kost op jouw elektriciteitsfactuur. De subsidie duurzame wijken zou gebruikt kunnen worden om een verhuur/uitleensysteem voor dergelijke slimme meters in een bepaalde wijk te ontwikkelen. De slimme meters worden telkens voor een paar maanden aan buurtbewoners verhuurd of uitgeleend. Tot op het moment dat deze buurtbewoners volledig inzicht hebben in hun verbruik. Daarna schuiven de slimme meters door naar andere geïnteresseerde buurtbewoners. Ondertussen worden de mensen die de slimme meter huren/lenen begeleid hoe ze die meter dienen te gebruiken en op welke manier ze de resultaten ervan kunnen gebruiken om hun energierekening te doen dalen. In dit project ligt er een specifieke focus op mensen die in energie-armoede leven. Naar hen toe worden er extra inspanningen geleverd: zowel om ze te bereiken als om ze te begeleiden.

Buren dagen elkaar uit om zoveel mogelijk energie te besparen

For Good is een smartphone-applicatie die je ecologische voetafdruk helpt verkleinen. Deze app biedt een platform waarop een buurt een challenge met/tegen elkaar kan aangaan. De app houdt bij hoe goed iedereen bezig is en toont de vergelijking met jouw buren. De mensen van For Good bieden begeleiding aan hoe je die challenge in elkaar kan steken, op welke manier je het project kan aanpakken, …

De subsidie duurzame wijken kan gebruikt worden om de begeleiding van de mensen van For Good te financieren (begeleiding van sessies plus vorm geven van groepsplatform). Individueel registreren is gratis maar een groepsplatform is betalend omdat dat voor een deel op maat van de groep gemaakt wordt.

Je kan de For Good app alvast gratis installeren op iPhone en Android.

In de provincie Antwerpen werd er op basis van deze app een wedstrijd tussen verschillende gemeenten georganiseerd. Lees hier meer over deze wedstrijd.

Verwarmingstoestellen en thermostaten

Naar analogie met de LED-concerten van vzw Papegay zijn er mogelijkheden voor een project rond verwarmingstoestellen en thermostaten. Op een laagdrempelige manier maken de buren kennis met de toestellen, en krijgen eventueel de mogelijkheid in te stappen op een groepsaankoop. Met een energiezuinige verwarming woon je comfortabeler en ook je energierekening wordt er lager van.

Met de subsidie duurzame wijken kan je technische expertise inhuren voor bijvoorbeeld een algemene infosessie rond soorten thermostaten en gebruik, bij mensen thuis op bezoek gaan om thermostaat af te stellen, organiseren van een groepsaankoop thermostaat in combinatie met verwarmingstoestel, …

 

Inspirerende Gentenaars

Bekijk zeker ook eens de lopende projecten om je te inspireren.

 

Contact

Heb je een idee (vaag of concreet) of wil je graag nog meer voorbeelden van mogelijke duurzame wijkprojecten, neem dan zeker contact met ons op.

Mail: info@gentklimaatstad.be

Tel: Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat, 09 268 23 00, contactpersoon Sofie Verhoeven 

Meer foto's