Jongeren aan het woord over klimaat

Met jongeren in debat over klimaatverandering? Dat is boeiend, pittig en geestig! En je hoeft het niet eens zelf te organiseren. KRAS en Climate Challenge@school bieden een gratis traject aan secundaire scholen aan.

Op de VN klimaattop in Chili eind 2019 wordt verder onderhandeld over hoe nationale klimaatplannen in de praktijk worden omgezet. Ook jongeren willen hun stem laten horen. KRAS en Climate Challenge@school bieden secundaire scholen een boeiend, pittig en vooral geestig traject aan. Bovendien is dat volledig gratis!

Debatteren over klimaat

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt schooloverschrijdend. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema's. Het schooljaar 2019-2020 staat in het teken van het klimaatbeleid. Vrijdag 24 april 2020 zullen jongeren opnieuw voor één dag de Kamer, Senaat en het Vlaams Parlement in palmen.  Globelink begeleidt lokale KRAS groepen. Ook in Gent, uiteraard.

Ook op school

WWF en Studio Globo begeleiden een traject naar een klimaatconferentie op school. De leerlingen vertegenwoordigen een land in de klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties (wetsvoorstellen). Geen gemakkelijke opdracht aangezien de landen heel verschillende standpunten verdedigen. De conferentie op school kan doorgaan van half november 2019 tot eind april 2020.Inschrijven voor de editie 2019-2020 is niet meer mogelijk.

Meer foto's