Jongeren aan het woord over klimaat

Met jongeren in debat over klimaatverandering? Dat is boeiend, pittig en geestig! En je hoeft het niet eens zelf te organiseren, er is keuze tussen KRAS en Climate Challenge@school.

Op de VN klimaattop in Chili eind dit jaar zal verder onderhandeld worden over hoe nationale klimaatplannen in de praktijk worden omgezet. Jongeren willen hun stem ook laten horen. KRAS en Climate Challenge@school bieden secundaire scholen een boeiend, pittig en vooral geestig traject aan. Bovendien is dat volledig gratis!

KRAS 

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt schooloverschrijdend. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema's. Het schooljaar 2019-2020 staat in het teken van het klimaatbeleid. Vrijdag 24 april 2020 zullen jongeren opnieuw voor één dag de Kamer, Senaat en het Vlaams Parlement in palmen.  Globelink begeleidt lokale KRAS groepen. Uiteraard is Gent ook van de partij!

Krasse jongeren overrompelen het Vlaams Parlement:

 

 

Climate Challenge@schoolWWF en Studio Globo begeleiden een traject naar een klimaatconferentie op school. De leerlingen vertegenwoordigen een land in de klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties (wetsvoorstellen). Geen gemakkelijke opdracht aangezien de landen heel verschillende standpunten verdedigen. De conferentie op school kan doorgaan van half november 2019 tot eind april 2020.

Inschrijven moet voor 13 september'19. 

Zo gaat een klimaatconferentie op school er aan toe:

 

 

 

Meer foto's