Klimaatschool

Wil je met jouw school aan de slag rond vergroening, mobiliteit, voeding of energie?  Als Klimaatschool ontvang je een subsidie, een workshop en begeleiding van Stad Gent.

 

Een Klimaatschool bouwt mee aan Gent Klimaatstad door een groene speelplaats, of een LEF tussendoortje, of meer uitstappen per fiets, of energie te besparen, of ...

Een subsidie, een workshop en begeleiding

Een Klimaatschool ontvangt een subsidie, een workshop en begeleiding van de klimaatcoach.

Als jouw school bovendien deelneemt aan de Kinder- of Jongerenklimaatraad, krijg je een bonus.

Lagere scholen kunnen zo tot 500€ subsidie krijgen, secundaire scholen tot 1000€.

Tijd voor actie

Een Klimaatschool gaat aan de slag met één of meerdere concrete ACTIE(s) rond klimaat:  

  • Een structurele ingreep of schoolafspraak 
  • Een duurzame actie die de impact van de school op het klimaat verkleint

In een Klimaatschool LEREN leerlingen over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering én hoe het anders kan. 

Een Klimaatschool DEELT haar klimaatactie(s) met ouders en de buurt. Ze maakt hen warm voor het Gent Klimaatstad en betrekt hen bij de actie op school.

 

Wat krijg je als Klimaatschool?

  • een subsidie: 300€ voor kleuter-, lager en bijzonder onderwijs, of  750€ voor secundair onderwijs
  • een workshop voor 1 klas uit de derde graad
  • begeleiding op maat door een klimaatcoach 

 

 Kinder- of Jongerenklimaatraad

Een delegatie leerlingen uit de derde graad presenteert hun klimaatactie(s) op de Kinder- of Jongerenklimaatraad aan de Gentse schepen van Milieu en Klimaat. 

De kinder-/jongerenklimaatraad vindt telkens in mei plaats in het Stadhuis.Neem als Klimaatschool ook deel aan de Kinder- of jongerenklimaatraad én ontvang een bonus:

  • 200€ voor lager onderwijs
  • 250€ voor secundair onderwijs 

 

Aan de slag

Stap 1: Lees je het volledig subsidiereglement.

Stap 2: Contacteer de Klimaatcoach via klimaatcoach@stad.gent om jouw voorstel te bespreken

Stap 3: Dien je aanvraag in vóór je start met de klimaatactie(s). Dit kan op elk moment tot 30 juni 2019. 

Elke leerkracht, schoolteam, directie of oudervereniging van een Gentse basis- of secundaire school kan een aanvraag indienen.

Stap 4: Vul het aanvraagformulier  in en omschrijf duidelijk het stappenplan en de acties. Bezorg het aanvraagformulier aan Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat, Klimaatschool, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Stap 5: Nadat het college van burgemeester en schepen je klimaatactie(s) goedgekeurd heeft, kan je aan de slag. Je hebt twee schooljaren de tijd om de acties te realiseren.

Meer foto's

Ook nog interessant