Labland

Dit duurzaam wijkproject doet onder de naam Labland een haalbaarheidsstudie en ontwerpt een businessplan voor een experimenteerplek rond compact, duurzaam en betaalbaar bouwen.

Labland, een groep buurtbewoners in Sint-Amandsberg en Dampoort, wil een experimenteerplek waar kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van compacte, duurzame, betaalbare woningen.

Organisaties, bedrijven, academische instellingen en individuen kunnen op deze plek experimenteren met duurzame materialen, innovatieve bouwtechnieken en betaalbare oplossingen voor een energiezuinige woning in de stad. De groep wil ook onderzoeken of er kan gewerkt worden met low-tech doe-het-zelf technieken, waarmee buurtbewoners zelf kunnen experimenteren.

Met de subsidie ‘Duurzame Wijken’ voerde het Labland een haalbaarheidsstudie uit en ontwikkelde een concreet businessplan. Om daartoe te komen werd er gesproken met bedrijven, academici, beroepsorganisaties, overheden en burgers om ideeën op te doen en de slaagkansen van het project te verhogen. Gaandeweg heeft zich een netwerk gevormd die dit project wil opvolgen en ondersteunen.

Labland organiseerde doorheen zijn traject een aantal publieke momenten:

  • Op woensdag 25 mei om 20u organiseerden ze daarom LABLAND IN ZICHT! Het officiële startevenement van Labland. Er werd een stand van zaken van het project gegeven en er werd gebrainstormd over de toekomst van stedelijk bouwen en wonen. 
  • Op 23 november volgde een eerste stuurgroepbijeenkomst van Labland. De stuurgroep is het klankbord, de denktank en het adviesorgaan van Labland en komt driemaandelijks samen.
  • Op  13 december 2016 werden de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de toekomstplannen van Labland toegelicht aan het grote publiek. De 60 aanwezigen en hun reacties getuigden van het feit dat er veel interesse is in dit project. 

 

Ondertussen is de studie afgerond. Het project is haalbaar gebleken en is vertaald in een concreet project. Hiervoor haalde Labland een subsidie binnen van de provincie Oost-Vlaanderen. In het project zullen er 2 modulaire woningen ontwikkeld worden en 2 compacte woningen die zelfvoorzienend zijn en geen enkele impact hebben op het milieu. De vier woningen moeten low-budget zijn zodat ze voor een brede groep haalbaar zijn. Er zal geëxperimenteerd worden met zowel materialen als technieken. Dit project moet een antwoord bieden op uitdagingen waar de stad nu, maar nog meer in de toekomst mee te maken zal krijgen.

Volgende activiteit in kader van Labland:

- 17 februari 2017 van 14u - 16u: kennisssessie 'veranderingsgericht bouwen' op De Koer (Meibloemstraat 86, Gent). Een organisatie van Labland en TRANSFORM (VUB). Meer info vind je op  https://www.facebook.com/events/382976478722285/.

 

Meer foto's

Ook nog interessant