Land in Zicht

Het duurzaam wijkproject Land in Zicht van stadscollectief gURBS werkt aan een buurtvisie op leven in een CO2-arme wijk.

Een plein met leefboulevard duikt op aan Dampoort en de Land van Waaslaan. Wat gebeurt als deze plek de jouwe zou zijn? Wat zou jouw rijke fantasie met dit project doen? 

Naar aanleiding van Autoloze Zondag in september, organiseert Gurbs, in samenwerking met talrijke andere organisaties, een interactief voortraject genaamd Land in Zicht.

Met behulp van de de subsidie ‘Duurzame Wijken’ organiseerde gURBS in de de zomer van 2015 wijkateliers waarin wijkbewoners onder professionele begeleiding beelden vormden van hun “droomwijk”. Zo was de “leefboulevard” een experiment waarbij bewoners, handelaars en passanten van de Land van Waaslaan hun straat onder handen namen en ombouwden tot hun droomboulevard: op het vlak van leefmilieu én samenleven. Daarna werkt het collectief verder aan een buurtvisie op leven in een CO2-armere wijk. Met verrassende initiatieven scheppen we een levensgroot experiment over de stad van morgen. 

Land in Zicht is een initiatief van gURBS stadscollectief in nauwe samenwerking met Lab van Troje, rocsa, Velo-droom, Wijkcomité Den Boulevard, Innerkitchen, CdFvzw, Rocsa, Lode Vranken, buurtwerkingen, Echo's uit de wijk en vele vrijwilligers. We wensen iedereen te bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
 

Wie of wat is gURBS?

gURBS verzamelt, verzint en verspreidt verhalen voor, door en met de stad... De vereniging heeft tot doel om de verbeelding van de bewoners van de stad te prikkelen en het debat over en met de stad te stimuleren. De activiteiten van het stadscollectief bevinden zich op het snijpunt van drie dimensies: nadenken over stedelijke ruimtes, artistieke processen beleven en de sociale interactie en kennisoverdracht tussen verschillende burgers bevorderen. Met het geheel aan activiteiten wenst het stadscollectief diverse groepen uit de samenleving aan te spreken en uit te nodigen om stil te staan bij het dagelijkse leven en/of de ideale toekomst van hun plek, buurt en stad.

Duurzaam wijkproject

Met de subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt de Stad Gent buurtbewoners die gezamenlijke projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. Deze nieuwe subsidie is een belangrijk instrument in de uitvoering van het klimaatplan, op weg naar een klimaatneutraal Gent. Gentenaars kunnen samen innovatieve projecten bedenken en uitwerken om hun wijk duurzamer te maken. De collectieve actie tegen klimaatverandering in Gent krijgt op die manier verder vorm. 

 

Meer foto's