LEZ in Antwerpen krijgt eerste goed rapport

De luchtvervuiling in Antwerpen is gedaald sinds de invoering van de lage-emissiezone. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De impact is het grootst bij meetpunten die aan een druk verkeerspunt liggen: zo is het percentage roet aan het meetpunt in Borgerhout gedaald met 19.2 procent. Ook de waarden van stikstofdioxiden zijn gedaald. Opnieuw is de daling het meest merkbaar op heel drukke wegen.

Antwerpen is de eerste stad in ons land die een lage-emissiezone heeft ingevoerd, ondertussen is ook het Brussels gewest gevolgd. De Stad Gent voert een lage-emissiezone in vanaf 1 januari 2020: vanaf dan mogen de meest vervuilende wagens niet langer in de zone binnen de stadsring (R40) rijden. Naast de positieve impact op lokaal vlak, zullen de effecten van een lage-emissiezone ook in de bredere omgeving voelbaar zijn. Steeds meer mensen zullen hun vervuilende wagen aan de kant laten staan, heel de regio zal daarvan profiteren.