Luchtkwaliteit verbetert na circulatieplan

Luchtkwaliteit verbetert na invoering circulatieplan

Sinds de invoering van het circulatieplan is de luchtkwaliteit in Gent verbeterd. Dat blijkt uit de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) op twintig punten in de binnenstad heeft vergeleken.

Op vraag van de Stad Gent deed de VMM metingen van de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) op twintig strategisch gekozen plaatsen in de binnenstad én op de stadsring (R40). Dat gebeurde zowel vóór (2 juni 2016 tot 5 april 2017) als na (6 april 2017 tot 4 april 2018) de invoering van het circulatieplan. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat de luchtwegen kan prikkelen. Het is relatief makkelijk te meten en is een goede indicator om de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit te bepalen.

De resultaten geven aan dat de luchtkwaliteit op alle meetpunten is verbeterd, met een gemiddelde daling van 7,4 µg/m³ of 18%. Uitschieters zijn de omgevingen van knippen en autoluwe straten (Coupure -9 µg/m3 of -28%, Phoenixstraat -18 µg/m3 of -32%, Lammerstraat -13 µg/m3 of -28%). Op de ring blijft de daling weliswaar beperkt (Martelaarslaan -2 µg/m3 of -5%, Palinghuizen -1 µg/m3 of -2%, Rooigemlaan -4 µg/m3 of -9%), maar op geen enkel meetpunt kon de VMM een stijging van de hoeveelheid schadelijke gassen opmeten. 

Om in te schatten hoe groot het lokale effect in Gent was vergeleek de VMM de Gentse metingen met de rest van Vlaanderen. Een algemene vergroening van het wagenpark en de weersomstandigheden hebben namelijk ook een invloed op de concentraties van vervuilende stoffen. In de rest van Vlaanderen was er voor dezelfde voor- en na-periode een gemiddelde daling van 3,7 microgram per m³ te zien. De dalingen in Gent zijn dus op heel wat meetplaatsen beduidend groter, wat een sterke indicatie is dat er een aanzienlijk effect is van het circulatieplan.

Op 3 april 2017 ging het Gentse circulatieplan van start. De binnenstad werd autoluw, en belangrijke verbindingswegen door de stad werden ‘geknipt’. Doel was om het doorgaande verkeer uit de binnenstad te weren, meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer én om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoewel de eerste resultaten positief zijn, zijn er nog steeds plaatsen (zoals bijvoorbeeld Hoogstraat 43,4 µg/m³ en Dok-Zuid 43,4 µg/m³)  waar de concentraties in Gent de Europese jaargrenswaarde overschrijden. Daarom blijft de stad werk maken van propere lucht: zo wordt de binnenstad in 2020 een lage-emissiezone. De meest vervuilende wagens zullen dan geweerd worden.

Meer foto's