Neem de natuur in jouw buurt onder jouw vleugels

Het kan iedereen overkomen. Je kuiert door Gent en ziet een roofvogelshow op een publiek evenement. Of misschien zag je ooit eens iemand pronken met een vastgebonden oehoe op de arm, terwijl deze nachtroofvogel er zelf niet al te gelukkig bij zat. Hoe kan je deze onfortuinlijke dieren helpen? Vogelbescherming Vlaanderen komt als advocaat van de wilde fauna op voor deze dieren. De vereniging is immers op zoek naar ‘vogelbeschermengelen’ die in en om Gent over de natuur en de fauna willen waken. Ook in jouw buurt verdienen vogels en andere wilde dieren een afdoende bescherming. 

Lokaal staat centraal

Vogelbescherming Vlaanderen ijvert dagelijks voor een betere bescherming van de inheemse vogels, alle andere in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Om doeltreffend te kunnen optreden, campagnes uit te dragen of effectief een dier ter plaatse te helpen, schieten ze vaak handen tekort. Daarom start de vereniging met de uitbouw van nieuwe, lokale afdelingen in samenwerking met vrijwilligers, de vogelbeschermengelen. Jij kan als vogelbeschermengel in jouw eigen stad optreden als afgevaardigde van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

Ward De Groote uit Gent heeft zich aangesloten. "Al van jongs af aan geniet ik ervan om wilde vogels in het algemeen en roofvogels specifiek te observeren. Vorig jaar had ik nog het voorrecht om tijdens een excursie de machtige Oeraluil tegen het lijf te lopen. De gedachte aan dit treffen vervult me nog steeds met pure gelukzaligheid en opwinding. Maar ook in België valt er voldoende te beleven: de nachtelijke roep van een bosuil, baltsende buizerds of een jagende kiekendief laten me niet onberoerd. Het geeft het me dan ook een goed gevoel om samen met Vogelbescherming Vlaanderen te kunnen ijveren voor de maximale bescherming en het respect dat deze prachtige dieren verdienen. ", zegt vogelbeschermengel Ward.

Afdeling Roofvogels

Samen roofvogels in gevangenschap een stem geven en het probleem bij het gemeentebestuur aankaarten. Als organisatietalent ben je niet bang om je mening te uiten en neem je met andere gelijkgezinden de natuur in jouw buurt onder je vleugels. Uit een brede waaier aan mogelijkheden kies je zelf welke verantwoordelijkheden het beste bij jou passen. Een aantal enthousiaste vrijwilligers sloeg de handen met Vogelbescherming Vlaanderen reeds in elkaar en is gestart met de uitbouw van een Afdeling Roofvogels in Gent.

“Roofvogels en uilen zijn wilde vogels en horen thuis in de natuur. Ze stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. Voor een leven in gevangenschap hebben ze geen vleugels gekregen. Ze horen vrij te zijn om te vliegen, te broeden en hun eigen voedsel te zoeken. Wij kunnen samen roofvogels een stem geven en voor hen opkomen.”, voegt Hannelore Allary van Vogelbescherming Vlaanderen er nog aan toe.

Bij Vogelbescherming Vlaanderen geniet je

  • Een warm nest. Je werkt samen met andere vrijwilligers in jouw afdeling en hebt regelmatig contact met jouw contactpersoon van Vogelbescherming Vlaanderen.
  • Een leerrijke omgeving. Na een kennismakingsgesprek word je speciaal opgeleid binnen jouw gekozen thema. Je ontvangt een handige map met alle benodigde informatie en kan regelmatig deelnemen aan vormingsmomenten. Bovendien is er volop ruimte om jezelf te ontwikkelen.
  • Een nuttige vrijetijdsbesteding. Op een professionele manier krijg jij de kans om het verschil te maken voor de vogels en andere wilde dieren in jouw buurt.

PDF-pictogram

Ben jij bereid om je als afgevaardigde van Vogelbescherming Vlaanderen mee te streven naar een wereld waar roofvogels vrij zijn? Spiek gerust op vogelbeschermengel.be en leer meer over hoe jij het verschil kan maken.

Contactpersonen: Jimmy Pijcke en Hannelore Allary - Tel.: 03/296 26 80 -info@vogelbescherming.be en www.vogelbeschermengel.be

Meer foto's