Word een Klimaatschool

In Gent Klimaatstad staan ze flink in de rij…de wortels in de moestuin, de fietsen in de fietsenstalling, de zonnepanelen op het dak.
In een Klimaatschool zijn de leerlingen en leerkrachten druk in de weer met hun acties rond vergroening, mobiliteit, voeding en energie. 

Een Klimaatschool bouwt mee aan Gent Klimaatstad en ontvangt een subsidie, een workshop en begeleiding van de klimaatcoach.

Als jouw school bovendien deelneemt aan de Kinder- of Jongerenklimaatraad, krijg je een bonus.

Lagere scholen kunnen zo tot 500€ subsidie krijgen, secundaire scholen tot 1000€.

Ook ouders kunnen een project indienen.

 

Is jouw school een Klimaatschool?

Een Klimaatschool blijft niet bij de pakken zitten maar realiseert één of meerdere concrete klimaat - ACTIE(s): 

- Een structurele ingreep of schoolafspraak over energie, mobiliteit, voeding of groen

- Een duurzame actie die de impact van je school op het klimaat verkleint.

In een Klimaatschool LEREN leerlingen over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering én hoe het anders kan. 

Een Klimaatschool DEELT haar klimaatactie(s) met ouders en de buurt. Ze maakt hen warm voor het Gent Klimaatstad en betrekt hen bij de actie op school.

 

Wat krijgt een Klimaatschool van Stad Gent?

  • een subsidie: 300€ voor kleuter-, lager en bijzonder onderwijs, of  750€ voor secundair onderwijs
  • een workshop voor 1 klas uit de derde graad
  • begeleiding op maat door een klimaatcoach 

 

Doe als Klimaatschool ook mee aan de Kinder- of Jongerenklimaatraad

én ontvang een extra subsidie: 200€ voor lager onderwijs; 250€voor secundair onderwijs 

én begeleiding bij de voorbereiding door de  Klimaatcoach.

Een delegatie leerlingen uit de derde graad presenteert hun klimaatactie(s) op de Kinder- of Jongerenklimaatraad aan de Gentse schepen van Milieu en Klimaat. De kinder-/jongerenklimaatraad vindt telkens in mei plaats in de gemeenteraadzaal van het Stadhuis.

Aan de slag

Stap 1: Lees je het volledig subsidiereglement.

Stap 2: Contacteer de Klimaatcoach via klimaatcoach@stad.gent om jouw voorstel te bespreken

Stap 3: Dien je aanvraag in vóór je start met de klimaatactie(s). Elke leerkracht, schoolteam, directie of oudervereniging van een Gentse basis- of secundaire school kan een aanvraag indienen. Dit kan dus op elk moment tot 30 juni 2019. 

Stap 4: Vul het aanvraagformulier  in en omschrijf duidelijk het stappenplan en de acties. Bezorg het aanvraagformulier aan Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat, Klimaatschool, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Stap 5: Nadat het college van burgemeester en schepen je klimaatactie(s) goedgekeurd heeft, kan je aan de slag. Je hebt twee schooljaren de tijd om de acties te realiseren.

 

Delen op

Meer foto's

Ook nog interessant