Om zeep

Om Zeep is een project van De Koer (Meibloemstraat) gericht op opbouwen en verspreiden van kennis en expertise over het maken en gebruiken van ecologische onderhoudsproducten.

De Koer

De Koer is een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in de Meibloemstraat in het midden van de Brugse Poort te Gent. De Koer maakt plek voor experiment en inspireert tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf.

Om Zeep

In 2017 vroeg de Koer de subsidie voor klimaatprojecten aan voor hun project 'Om Zeep'.

Met Om Zeep wilde de Koer kennis en expertise verzamelen en opbouwen over het maken en gebruiken van ecologische onderhoudsproducten (informeren). Daarnaast wilden ze attitudes uitdragen die een zelfredzame en bewust ecologische onderhoudspraktijk ondersteunen (sensibiliseren en gedragsverandering). Daarbij diende de Koer als laboratorium waar op regelmatige basis experimenten werden opgezet en ervaringen gedeeld. Verder dan een louter technisch verhaal wou dit klimaatproject ook de verbeelding rond onderhoudsaspecten stimuleren (inspireren). 

Daarbij fungeerde de bestaande zeeptuin op de site niet alleen als praktische teeltplek waar grondstoffen voor de zepen  uit gehaald werden, maar ook als aandachtstrekker voor het klimaatproject.

Het verloop van het project bestond  uit twee grote delen:

  1. In de periode februari-maart 2018 werden allerlei activiteiten georganiseerd waarin buurtbewoners en vrijwilligers van de Koer kennis maakten met de zeeptuin en de mogelijkheden van de aanwezige 'zeepplanten'. Deze fase lokte vooral mensen met interesse voor (de werking van) planten. Er werden activiteiten georganiseerd rond de thema's ontvetten en maken van azijn.
  2. In de periode april-mei 2018 werd er gewerkt aan een groot collectief kuismoment van tapijten onder de naam 'Bassin Public'. Hier kwamen vooral mensen op af die nood hadden aan een plaats om grote tapijten te kuisen en drogen. De actie bestond eruit dat de Koer een publieke wasplaats bouwde op de Koer waar gedurende drie dagen de tapijten uit de buurt gewassen konden worden, collectief en met plantaardige zepen. In aanloop van deze driedaagse werden open werkmomenten georganiseerd. Bassin Public werd een groot succes en bereikte heel veel mensen die de Koer ervoor niet bereikte.  Meer dan 50 tapijten werden ingeschreven en gewassen. In totaal kwamen een 200-tal mensen over de vloer.

Vervolg?

De Koer bekijkt nu, mede op vraag van de deelnemers aan het project, hoe dit succesvolle project kan verder gezet worden.  Zowel naar interne werking toe als met betrekking tot nieuwe publieksacties. De Zeeptuin blijft verder groeien. Het kuismateriaal van de koer krijgt een prominent aanwezige plaats in het gebouw en wordt goed geïnventariseerd zodat ook nieuwe vrijwilligers en bezoekers hier makkelijk hun weg in vinden. Tot slot wordt er nagedacht over nieuwe grote publieke acties waarbij vanuit bestaande kennis samen gezocht wordt naar geschikte formules gezien de beschikbare middelen. 

Meer foto's