Open oproep voor platform voor korteketenproducten

Stad Gent zoekt een organisatie of samenwerkingsverband, dat een platform wil oprichten voor verkoop van landbouwproducten uit korte keten.

Er bestaan vandaag in Gent al heel wat succesvolle korteketeninitiatieven, maar dat zijn vaak kleinere initiatieven, gericht op de individuele consument. Er is nochtans veel potentieel aanwezig wat de afzet naar korteketenproducten betreft. De Stad Gent wil daarom graag de afzetmarkt voor korteketenproducten verder verruimen door zich te richten op de professionele afnemers zoals retail, horeca en grootkeuken. Deze professionele afnemers vinden in de praktijk nog te weinig de weg naar de korte keten.

Om een beter zicht te krijgen op de specifieke noden van die doelgroep liet de Stad een onderzoek - Hoe korte keten opschalen? - uitvoeren. De Stad wil nu graag een pilootproject opzetten om de conclusies van dat onderzoek in de praktijk te testen. Daarom gaat ze op zoek naar een organisatie of samenwerkingsverband van organisaties, dat een platform wil oprichten voor de verkoop van landbouwproducten uit de korte keten.

Open oproep

De opdracht bestaat erin om de korteketenmarkt verder te verruimen. Hoe?

> Het samenbrengen van een geëngageerde groep van producenten én afnemers

> Het ontwikkelen van een online verkoopplatform

> Het uitbouwen van gemeenschappelijke marketing

> Het optimaal organiseren van het transport naar de stad.

De bedoeling van dit project is dat er een sterker contact tussen producenten en afnemers van korteketenproducten  ontstaat , waardoor de verkoop van korteketenproducten zal toenemen in het Gentse.

Het gaat hier om een pilootproject waarvan de uitvoerder gedurende 2 jaar ondersteuning krijgt van de Stad door middel van een subsidie. Aan de kandidaten wordt gevraagd om door middel van een businessplan aan te tonen dat het project na afloop van de pilootfase zelfstandig kan zijn.

Interesse? Of ken je iemand die interesse heeft? Hier vind je alle info over de open oproep terug.

Infomomenten

De Stad Gent voorziet een infomoment op 7 februari  voor alle geïnteresseerden die een projectvoorstel willen indienen:

Wanneer? Woensdag 7 februari, 14u.

Waar? Oostenrijks salon, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Inschrijven kan vanaf 22 januari 2018