Overal Stroomversnellers: 2177 keer bedankt

Jullie brachten massaal jullie stem uit voor één van onze duurzame Gentse energieprojecten. Dank je wel. 

Jullie brachten massaal jullie stem uit voor één van onze duurzame Gentse energieprojecten. Dankzij jou haalden we ons doel, en draagt de Vlaamse Overheid een steentje bij om enkele van de 8 energieprojecten te realiseren. Zo maken we onze stad stap voor stap klimaatneutraal. 

Wat nu? 

Nu het vereiste aantal stemmen binnen is, is de Stad Gent opnieuw aan zet. Mede op basis van het aantal stemmen per energieproject beslist de Stad voor welke projecten het startkapitaal zal ingezet worden. Zodra dat duidelijk is en de projecten zo concreet mogelijk zijn omschreven, zal het Vlaams Energieagentschap voor de Stad Gent een subsidiebesluit opstellen. Dan wordt er een eerste voorschot uitbetaald. Na de uitvoering van de werken wordt het saldo uitbetaald. We houden jullie op de hoogte van de verdere gang van zaken.