Overzicht subsidies voor Gentenaars met ideeën voor klimaatprojecten

Voor wie door de bomen het subsidiebos niet meer ziet: alle subsidies waar je voor klimaatprojecten beroep op kan doen,  hier overzichtelijk in een lijstje gepresenteerd.

 

Klimaatprojecten

(Stad Gent)

Duurzame mobiliteit

(Stad Gent)

Duurzame Wijken

(Stad Gent)

Energie-Ambassadeurs

(Provincie Oost-Vlaanderen)

Doel

Mensen inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag

Een bijdrage leveren aan het promoten van duurzame mobiliteit

Collectief energie besparen en CO-2-uitstoot verlagen

CO2-uitstoot verminderen: besparing van energie en productie van hernieuwbare energie

Doelgroep

 •  Feitelijke verenigingen
 •  Vzw’s
 •  Feitelijke verenigingen
 •  Vzw’s
 •  Feitelijke verenigingen
 •  Vzw’s
 • Oost-Vlaamse organisaties met rechtspersoonlijkheid

Bedrag

0 - 1.500 €

Tussen 30% en 60% van de projectkost met een limiet van 10.000 €

1.500 – 12.000 €

0 – 20.000 €

Belangrijkste criteria

 •  Sensibiliseren /informeren rond klimaatvriendelijk gedrag

 

 • Duurzame vervoerswijzen
 • Brede lagen van de bevolking
 • Bereikbaarheid – doorstroming
 • Leefbaarheid
 • Innovatief
 • Concreet

 

 •  Energie besparen en CO2 verminderen
 • Collectieve aanpak
 • Betrokkenheid buurt
 • Multiplicatoreffect
 • CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen verminderen en klimaatgezond te worden tegen 2050
 • Visie op lange termijn
 • Betrokkenheid en gedragsverandering doelgroep
 • Visibiliteit

Te gebruiken voor

NIET voor:

 • Commerciële projecten
 • Projecten met een terugkerend karakter
 • Structurele investeringen
 • Personeelskosten
 • Projecten waarin de aankoop van materiaal een belangrijke doelstelling is
 • Projecten met als voornaamste doel het uitgeven van publicaties.

NIET voor:

 •  Commerciële projecten
 •  Catering

 

Eenzelfde project rond duurzame mobiliteit kan slechts aanleiding geven tot de toekenning van één subsidie van de Stad Gent.

WEL voor:

Inhuren advies, expertise, consultancy (opstellen businessplannen, …), communicatie (max.20%), materiaal (max. 10%)

 

NIET voor:

 • Aankoop materialen
 • Verplaatsingskosten
 • Persoonlijke vergoedingen
 • Voedingswaren

WEL voor:

 • Werkings-, investerings- en loonkosten

 

NIET voor:

 • Projecten met activiteiten met winstoogmerk
 • Projecten met acties die worden opgelegd door wetgeving, reglementering, vergunningen of overeenkomsten

Uiterste Indienings-datum

Doorlopend

Doorlopend

Laatste werkdag februari en  laatste werkdag september

31 maart

(behalve 2017: 30 september)

Dienst

Dienst Milieu en Klimaat

Stad Gent

Mobiliteitsbedrijf

Stad Gent

Dienst Milieu en Klimaat

Stad Gent

Dienst Milieubeleidsplanning

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Kristien Weyts

Sofie Verhoeven

Loesje Van Damme

Sofie Verhoeven

Saskia Van der Stricht

Stijn Vandamme

Telefoonnummer

09 268 23 00

09 266 29 89

09 268 23 00

09 267 78 16

Emailadres

info@gentklimaatstad.be

info@gentklimaatstad.be

info@gentklimaatstad.be

energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be

Link

Reglement en aanvraagformulier

Reglement en aanvraagformulier

Reglement en aanvraagformulier

Reglement en aanvraagformulier

 

Meer foto's