Partners

Zoek op de naam van de organisatie

A.T.S. Baert

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
minimaliseren van elektriciteitsverbruik rationeel gebruik van verwarming propageren van duurzame merken bij de klanten (Max Havelaar, Fair Wear, Eko-label, öko-label, enz...) werken met leveranciers die op duurzame wijze werken zoveel mogelijk werken met regionale leveranciers om transportafstand te beperken scheiden van afval
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
wijzigen van halogeenverlichting naar duurzame verlichting (LED's en TL) optimaliseren van gebruik van daglicht zoveel mogelijk werken met fietskoeriers enkel werken met leveranciers die op duurzame wijze werken

Act4Change

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Act4Change is een jongerenorganisatie die een duurzame samenleving stimuleert door jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen in hun engagement. We doen dit onder meer door netwerk-, leer- en groeikansen te bieden aan jongeren, innovatieve initiatieven van jongeren te ondersteunen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
organisatie van Masterclasses (vormingsweekends) en Coffees with the Future (salongesprekken) om jongeren bewust te maken van de problematiek en hen handelingsperspectieven te bieden om hierrond aan de slag te gaan.

Active Touch

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Ik ben trots om inwoner te zijn van een stad die streeft naar klimaatneutraliteit en wil uiteraard mijn steen bijdragen.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Wij geven stoelmassages op verplaatsing bij bedrijven en op evenementen. Onze firmawagen is in januari 2010 ingeruild voor een abonnement van De Lijn. Alle verplaatsingen gebeuren met fiets, of openbaar vervoer. Niet altijd evident maar het lukt heel aardig!
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Geen jobs meer aanvaarden in Antwerpen en Brussel, enkel nog in en rondom Gent om nog minder verplaatsing te bekomen. Met andere woorden: meer lokaal werken.

ACV

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Het ACV verbond Gent-Eeklo is als ledenbeweging al jaren actief rond thema’s als milieu, duurzaamheid, klimaatopwarming, energie… We sensibiliseren de ACV-afgevaardigden in de ondernemingen over ‘groene’ thema’s via de syndicale vorming. Om het grote publiek te informeren en sensibiliseren, organiseren we (laagdrempelige) initiatieven in de gemeenten. We organiseren sinds 1999 jaarlijks een ‘Dag van de Duurzaamheid’ gekoppeld aan een tweedehands kledingbeurs.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- stimuleren het fietsgebruik: wij hebben bedrijfsfietsen ter beschikking aan de Poel en promoten het carpoolen voor werkverplaatsingen. - woon-werkverkeer: fietsvergoeding, maximale tussenkomst in bus- en treinabonnementen, fietsenstalling met kleedkamer en douches. Het water van de douches wordt verwarmd via zonne-energie. - een energie-audit in de hoofdzetel. De bestaande verwarmingsketels werden vervangen door hoogrendementsketels. - een permanente audit van het energieverbruik van de gebouwen. - de toiletten zijn voor het spoelen aangesloten op vier regenwaterputten van in totaal 40.000 liter. - water-coolers aangesloten op het waternet, iedere medewerker kreeg een thermosfles ter beschikking voor drinkwater. Daardoor is er geen aanvoer meer nodig van flessenwater - digitale dossierbehandeling in onze dienstverlening aan de leden. - we participeren actief aan initiatieven als ‘Dikke Truiendag’ en ‘Ik Kyoto’. Daarnaast organiseren we op eigen initiatief ‘autoluwe vrijdagen’ in mei. - onze huisdrukker beschikt over een FSC-label.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- uitvoeren van de krachtlijnen van het congres ‘morgen mee maken’, dat de beleidslijnen vastlegt om de klimaat- en milieu-uitdagingen aan te gaan. Zie http://www.acv-online.be/Images/Vakbeweging_730_tcm9-236075.pdf - energiebesparende lichtarmaturen in de hoofdzetel aan de Poel.

AZ Sint-Lucas

Ons concreet doel om energie te besparen: 
AZ Sint-Lucas is een modern en sociaal ziekenhuis in hartje Gent. Het ziekenhuis is verspreid over de twee campussen Sint-Lucas en Volkskliniek. Ons medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle specialismen en subspecialismen. Onze basisfilosofie is aandacht voor elke mens met naast medische zorg een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychische en spirituele dimensies.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: - de periodieke controle van condenspotten in ons stoomnetwerk - bijkomende isolatie in de stookplaats - wij hebben de uurregeling van de luchtgroepen aangepast - uitgebreide controle van het gebouwenbeheersysteem - wij hebben de koelinstallaties geoptimaliseerd.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: - een installatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK) plaatsen. - wij voeren bijkomende isolatiewerken uit in de stookplaatsen - het stoomnetwerk wordt verder geoptimaliseerd - oudere gebouwen krijgen een renovatie - de luchtgroepen worden verder geoptimaliseerd, onder anderen door warmterecuperatie - detectie van persluchtlekken - de verdere uitbouw van het energiemonitoringsysteem.

Pagina's