Partners

Zoek op de naam van de organisatie

Bayer CropScience NV

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Bayer neemt haar verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen zeer ter harte. Zo bekijken we constant hoe we onze milieu-impact kunnen verminderen en zoeken we naar innovatieve productoplossingen die het milieu ten goede komen. Onze milieunormen gelden wereldwijd. Eco-efficiënte processen helpen ons zo zuinig mogelijk om te gaan met materialen, energie en emissies. Dankzij maatregelen om energie-efficiënter te werken verlichten we niet alleen de druk op het milieu, maar verlagen we ook onze werkingskosten. Onze inzet voor de bescherming van het milieu, gezondheid en veiligheid gaat verder dan wat wettelijk vereist is. Het omvat bijvoorbeeld een doorgedreven ecologische beoordeling voor grotere investeringsprojecten.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Wij trachten op verschillende domeinen onze ecologische voetafdruk te reduceren. Dit gebeurt enerzijds door infrastructurele ingrepen, anderzijds door sensibilisering. Op het gebied van infrastructuur worden de gebouwen en zijn installaties piekfijn onderhouden. Er werd een warmtekrachtkoppeling (WKK) in gebruik genomen die in één moeite zowel warmte als elektriciteit produceert. Een warmtebuffer ondersteunt de WKK om de aangemaakte warmte langer te kunnen behouden. Als aanvulling op de WKK wordt 100% groene stroom aangekocht. Om de natuurlijk gegenereerde warmte in de serre te optimaliseren, wordt het glaswerk regelmatig gereinigd. Deze warmte wordt optimaal bewaard door energieschermen. De serre wordt, afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden, via een gespecialiseerde klimaatcomputer automatisch aangestuurd. Waar mogelijk en nuttig, wordt de verlichting aangestuurd door bewegingssensoren. De HVAC installatie beschikt over een winter- en zomerstand. Assimilatieverlichting in de groeikamers wordt toegepast in de periodes wanneer er minder vraag is naar stroom. Het geproduceerde afval wordt zoveel mogelijk gescheiden, waarbij de grootste fracties in een perscontainer worden verzameld en minder transport vereisen. Wat betreft sensibilisatie is vooral een eigen opgerichte werkgroep actief: de ‘Climate Change Group’ (CCG). Medewerkers worden aangemoedigd om gebruik te maken van duurzame transportmiddelen. Ze komen in aanmerking voor een fietsvergoeding, er worden poolfietsen aangeboden en herstelmateriaal bij defecten, tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer, er worden pendelbussen naar het station ingelegd en medewerkers kunnen ook van thuis werken.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Naast een doorgedreven monitoring, willen we onze gebouwen en installaties aan een energie-audit onderwerpen. We willen ook bekijken of we de warmtekrachtkoppeling nog efficiënter kunnen inzetten en het warmtenet kunnen uitbreiden. We zullen ook nieuwe technieken in assimilatieverlichting analyseren en bekijken of we de reguliere verlichting kunnen optimaliseren.

Bed and breakfast Absolute Home

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Ecologie daar zijn we mee bezig. Altijd en overal
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
we spoelen onze toiletten met regenwater, hebben een zonneboiler voor het bedienen van onze badkamers
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Nog beter sorteren van ons afval, openbaar vervoer stimuleren, al onze lampen vervangen door energiezuinige led en spaarlampen. Onze was drogen met gas. Werken met een zuinige industriële wasmachine die gevuld wordt met op gas gewarmd water.

Bed and Breakfast [Su'ro]

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Sinds juli 2008 ontvangen wij gasten in onze totaal gerenoveerde woning. Bij de verbouwing werd maximaal rekening gehouden met duurzaamheid en werden voorzieningen genomen om verder te investeren in een milieuvriendelijk beleid.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Ik ben fier te mogen zeggen dat [Su'ro] in maart 2011 het label 'De Groene Sleutel' effectief zal mogen dragen uitgereikt door Toerisme Vlaanderen. In februari 2011 kregen wij ook de erkenning 'Fietsvriendelijk logies'. Verder nodigen wij onze gasten uit om Gent met de fiets te verkennen (gratis gebruik fietsen) en promoten het openbaar vervoer.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
In april worden fotovoltaïsche panelen geplaatst waardoor we onze energie voor de helft zelf zullen opwekken.

Before The Hype

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Werken aan een beter klimaat is een onderdeel van een globaal duurzaamheidsplan. Door daarbij ook rekening te houden met een communicatie richting 'alle' stakeholders, verplicht je jezelf als bedrijf om duurzamer te worden. Dat we daarnaast ook rekening houden met het energiezuiniger maatregelen lijkt een evidentie. BeforeTheHype werkt verder regelmatig aan de marketing van innovatieve, technologische bedrijven in deze sector, die met succes veranderingen kunnen teweegbrengen. Daarin ligt namelijk de toekomst.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Als bedrijf namen we samen met Jaga, the Polar Conservation Organisation en The Uchronians deel aan Cop 15 in Kopenhagen. Omdat het bedrijfsstandpunt te weinig werd toegelicht en ondernemers ook hun verantwoordelijkheid hebben. Echter, te vaak wordt de klimaatswijziging toegeschreven aan de bedrijfswereld en dat is ook niet waar. Met nieuwe inzichten werden tal van spreekbeurten opgezet op een ark in de stad: http://www.uchronians.org/html/indexcop_overview.html. Ook mits andere projecten, waarbij we energiezuinige oplossingen zoeken en de boodschap overbrengen, proberen we meer impact te creëren.

Benteler Automotive Belgium nv

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Benteler Automotive ontwikkelt en produceert innovatieve producten voor de automobielindustrie. Wij leggen daarbij de focus op veiligheid, het milieu en efficiency.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- de thermostaten optimaliseren; - medewerkers sensibiliseren omtrent energieverbruik; - monitoring en communicatie van het energiegebruik; - compacteren van het papier- en kartonafval om op die manier het aantal afvaltransporten met 75% te verminderen.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- studie naar het vervangen van de bestaande verlichting door LED-verlichting; - optimaliseren luchtgroep kantoren; - afregelen werking buitenverlichting; - studie naar het vervangen van de huidige gasketel door een condenserende gasdoorstromer.

Pagina's