Partners

Zoek op de naam van de organisatie

Kodibox

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Kodibox verhuurt duurzame, herbruikbare verhuisdozen. Hiermee helpen we particulieren, bedrijven en organisaties op een vlotte manier te verhuizen en tegelijk hun ecologische verhuisvoetafdruk aanzienlijk te beperken. Herbruikbare dozen kunnen tot 500 keer worden gebruikt.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We werken met 100% duurzame energie. Ook onze website draait op stroom die 100% voortkomt uit hernieuwbare bronnen. Ons kantoor is volledig met hergebruikt meubilair ingericht. Woon-werk verplaatsingen gebeuren zo vaak mogelijk met de fiets. We kiezen steevast voor duurzame leveranciers. Het gebruik van papier in onze processen is beperkt tot een strikt minimum. Wanneer er toch papier aan te pas komt, gebruiken we enkel 100% gerecycleerde papiersoorten. En uiteraard promoten we actief het hergebruik bij een zo breed mogelijk publiek.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We plannen een grondige levenscyclusanalyse van onze producten en een doorlichting van onze processen om onze ecologische voetafdruk verder te kunnen verkleinen.

Kunstencentrum Vooruit

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Onder de vlag ‘De Groene Vooruit’ streeft Vooruit naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Het aankoopbeleid kleurt groen met ecologische schoonmaakproducten, herbruikbare batterijen voor podiumtechniek, recyclagepapier…, afval wordt doorgedreven selectief ingezameld,... De Groene Vooruit zorgt bovendien voor een creatieve invulling van sensibiliserende acties
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
* In 2010 ruimde heel wat klassieke verlichting in het Vooruitgebouw plaats voor LED-verlichting. Vanaf de start van het seizoen 10-11 bespaarde Vooruit op het stroomverbruik voor verlichting met 80 procent, evenveel als wat 25 gezinnen op een jaar verbruiken! * Op Dikke-truiendag 2010 stond de verwarming in Vooruit enkele graden lager en zochten we in het Café samen met Cirq vzw naar andere, leuke manieren om ons te verwarmen: een omgekeerde vestiaire, klare dranken, de IJsknuffelbeer, de Sjiekste Sjaal Contest,... * Bij de start van het Vooruitseizoen 09-10 werd de hoogspanningscabine van het gebouw vervangen. De nieuwe installatie maakte het mogelijk om het elektriciteitsverbruik per zaal te meten. * EVA lanceerde “Donderdag Veggiedag op ‘t werk”. Vooruit beet in februari 2009 de spits af als eerste deelnemer. * Sinds april 2011 staan er bijenkasten op het dak van Vooruit. * Het beleidsplan 2010-2012 en concrete acties en ideeën die bottom-up ontstaan, tonen aan dat milieubewust ondernemen is ingebakken bij de Vooruitploeg.

LDR advocaten omgevingsrecht

Ons concreet doel om energie te besparen: 
.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
1. Voor onze verplaatsingen binnen Gent en het woon-werkverkeer stimuleren wij het fietsgebruik: op onze vraag werd recent, door de stad Gent, een vast fietsenrek in de buurt en in het zicht van het kantoor geplaatst 2. we lieten een energieaudit uitvoeren, veranderden van energieleverancier, we isoleerden de technische ruimte op het dak en de zolderverdieping, we stelden de thermostaten beter af 3. We schakelen maximaal over op digitale dossierbehandeling 4. ipv flessen of flesjes water staat op elk bureau een karaf ter beschikking om kraantjeswater in te doen. 5. wanneer de chauffages branden zien we er op toe dat alle deuren zo veel als mogelijk gesloten blijven. 6. we schakelden over op spaarlampen en we zien er op toe dat de verlichting uitgaat waar ze niet moet branden 7. we brachten zonnewering aan en kozen bewust voor geen airco
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We zullen de komende jaren al onze spots vervangen door spots met een lager energieverbruik. In de toekomst wensen we de ramen in de voorgevel te vervangen door dubbele, isolerende beglazing met ventilatievoorziening.

Leefwijk de Pekelfabriek

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Wij werken binnen het icoonproject Leefstraat 2.0 een project uit om van de wijk rond de Pekelfabriek met de bewoners gedurende twee maanden een leefwijk te maken, waarin we onze wijk op en duurzame manier willen herinrichten: autoluw, geveltuintjes, een buurtparking, etc. Ons doel is van daaruit te vertrekken om nieuwe en duurzame initiatieven in de wijk te doen ontstaan.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- samen boodschappen doen;; - wagens delen; - ons te voet of per fiets door de stad verplaatsen; - geveltuinen en bloembakken plaatsen.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Twee maanden experimenteren met elektrische fietsen, en elektrische wagen, bakfietsen, samen boodschappen doen, boodschappen doen voor ouderen, één afhaalpunt installeren als leveringsadres voor boodschappen, een uitleenkast, buurtparkings organiseren om de wagen uit het centrum te houden, voor elkaar koken, gebouwen herbestemmen, etc.;

Low Impact Man

Ons concreet doel om energie te besparen: 
.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Verkleinen van de eigen carbonfootprint met 70% ten opzichte van het Belgisch gemiddelde.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Promoten van een CO2 arme voetafdruk via lezingen, boeken, media, blog, evenementen, shows enzovoort.

Pagina's