Partners

Zoek op de naam van de organisatie

Protos

Ons concreet doel om energie te besparen: 
PROTOS is een internationale ontwikkelingsorganisatie met maatschappelijke zetel in Gent. Wij zijn actief in Benin, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Ecuador, Haïti, Madagaskar, Mali, Oeganda en Rwanda. We werken er in vier sectoren: drinkwater, sanitatie, promotie van hygiëne, en water voor landbouw. Onze Noordwerking in België is vooral actief rond educatie, sensibilisering en pleitbezorging. Voor PROTOS is water dé hefboom tot ontwikkeling.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Wij passen de methode Integraal Waterbeheer (IWB) toe in onze programmawerking in het Zuiden. Het doel van IWB is het beheer van de waterkwantiteit en -kwaliteit, en van het leven in en rond het water. Met IWB coördineren we het land- en waterbeheer, rekening houdend met alle gebruikers. Het IPCC stelt dat IWB een zeer geschikt instrument is om aanpassingsmaatregelen te bepalen (en uit te voeren) die nodig zijn om de weerbaarheid van kwetsbare bevolkingsgroepen te verhogen en zo de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. - In ons jaarverslag rapporteren we voor de hele PROTOS Groep over verschillende milieu-indicatoren (GRI), zoals de totale hoeveelheid gebruikte materialen, direct en indirect energieverbruik van primaire energiebronnen, totale wateronttrekking en totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen. Hierbij streven we er naar onze totale CO2-uitstoot te verlagen t.o.v referentiejaar 2009. - wij stimuleren fietsgebruik en verplaatsingen via openbaar vervoer. - www.protosh2o.org: sensibiliseren van de Belgische bevolking via artikels en achtergrondinformatie met betrekking tot water en klimaat. - www.protos-educatief.be: bundeling van ons educatief aanbod over water en klimaat (doelgroep: middelbare school). Je vindt er een ruim aanbod aan lespakketten en workshops, te ontlenen foto’s en beeldmateriaal, een digitaal aanbod en actiemodellen om actief mee aan de slag te gaan. Je kan er onder meer ook doorlinken naar onze educatieve website www.klimaatspiegel.be met educatief pakket ‘Zuid-Noord Klimaatspiegel’. - We werken samen met duurzame partners en zijn lid van duurzaamheidsnetwerken. - Onze publicaties worden gedrukt op kringlooppapier.

PVG Energy NV

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Energiezuiniger te worden door: Proceskoeling met vrijloopkoeling i.p.v. met koelgroepen. perluchtrecuperatie. Relighting met LED verlichting. Terugdringen van CO2 uitstoot door elektriciteitsverbruik te reduceren.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Relighting met LED verlichting.( meerjarenplan) Frequentiesturingen op motoren van pompen plaatsen. Softstarter op compressoren. Persluchtlekken dichten.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Sluimerverbruik terugdringen. Frequentieregelaars op hogedrukcompressorenplaatsen. Verder uitvoeren van relighting. Eventueel groene stroom aankopen.

Quilla

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Quilla biedt duurzame buitenverlichting, optimaal geschikt voor voetpaden, fietspaden, parkings en plaatsen waar geen nutsleidingen voorzien werden. Energiezuinig, want bij Quilla is de zon de enige energieleverancier. Onze verlichtingsoplossingen hebben geen sleuven, bekabeling of omgevingswerken nodig. Quilla werkt 100% autonoom.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- alle componenten van onze producten worden in België gemaakt. Zo vermijden we overzeese transporten; - onze producten zijn volledig recycleerbaar.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- wij willen de recycling zelf gaan plannen en organiseren.

Recup Design

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Recup Design, een dochter van vzw Labeur, kiest resoluut voor de recuperatiegedachte. Recup Design creëert "nieuwe" meubelen uit gerecupereerd hout. Recup Design maakt meubels, tuinhekkens, afsluitingen, bloembakken, keukens, tafels,.. uit "afgedankte" steigerplanken, oude vloeren, uitgebroken dakgebinten en noem maar op. Zo verkleinen we de afvalberg door er schoonheid mee te creeëren. Recup Design is vragende partij voor hout dat nog te recupereren is. Oude planken vloeren, utgebroken balken, plinten: laat maar komen!
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Recup Design probeert het (her)gebruik van "afvalhout" zo veel als mogelijk ingang te doen vinden; zowel bij particulieren als bij ondernemingen. Restaurant j.e.f. koos voor tafels uit gerecupereerd steigerhout, eetcafé Toreke koos voor een muurwand volledig opgebouwd uit "afgedankte" kasten. Café Trefpunt koos voor krukjes, uit gerecupereerd hout, voor haar terras. De kinderen van de freinetschoop De Harp eten 's middags op tafels van steigerhout dat normaliter op de branstapel was beland... Oxfam koos voor haar Wereldwinkels voor een inrichting gemaakt door Recup Design, uit gerecupereerd hout, natuurlijk!
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Tijdens de Gentse Feesten 2012 was Recup Design één van de trekkers van het Cyclus-restaurant in het Baudelohof. Het terras en het interieur van het restaurant waren volledig opgebouwd uit gerecupereerd materiaal. Recup Design wil dit ook de komende jaren herhalen tijdens de Gentse Feesten. Bovendien plant Recup Design de opening van een winkel waar enkel producten te koop zullen zijn die zijn gefabriceerd uit recupereerbare materialen.

RMBT

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We beperken onze afgelegde kilometers. Wij gebruiken zoveel mogelijk LED-verlichting, ook bij onze klanten.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Onze afgelegde kilometers zoveel mogelijk gaan beperken. We wensen in de toekomst ook energiezuinige en klimaatvriendelijke voertuigen in te zetten. We wensen ook onze klanten te sensibiliseren om klimaatvriendelijke toepassingen te gebruiken.

Pagina's