Partners

Zoek op de naam van de organisatie

Bigtrees

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Bigtrees maakt goede dingen groot. Door goede marketing ondersteunen we groene bedrijven, ondernemingen en overheden die de wereld duurzamer maken. Waarom? Binnen 25 jaar verschijnt er een reportage waarin de vraag wordt gesteld: de industriële revolutie van de vroege jaren 2000, wie trok er mee aan de kar? Dan willen we onze naam zien verschijnen. Misschien uit ijdelheid, maar vooral uit angst om in het andere lijstje te komen: wie bleef er aan de kant staan? Want die industriële revolutie, radicaal naar een 100% ecologische economie, is onvermijdelijk.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
70% van de verplaatsingen gebeuren met het openbaar vervoer. We compenseren onze uitstoot. We motiveren klanten sterk om duurzame communicatietools in te zetten. de personeelsleden van bigtrees zijn minstens parttime veggie. We werken enkel voor ondernemingen die duurzaamheid in strategie implementeren.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We zoeken een energetisch beter kantoor, we willen al onze verplaatsingen groen maken (door elektrische mobiliteit).

Bio Base Europe Pilot Plant

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Bio Base Europe is het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie in Europa. In de Bio Base Pilot Plant Gent onderzoeken we hoe biomassa (zoals zetmeel, plantaardige olie en afvalstromen uit de landbouw) de grondstof kan worden van producten voor de chemische sector, de productie van voeding en voeders, detergenten, de papierindustrie, etc. Zo brengen we een samenleving die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen een stapje dichterbij.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- thermostaten plaatsen op radiatoren; - onze medewerkers er bewust van maken dat met een graadje lager, de verwarming even aangenaam kan aanvoelen; - het centrale verwarmingssysteem verfijnder aansturen in functie van het dag- en nachtregime, weekends en de thermische traagheid van het gebouw; - de voornaamste luchtlekken dichten; - condenspotten controleren en onderhouden; - circulatiepompen voor koelwater en gedemineraliseerd water optimaliseren; - de termperatuur van het koelwater reguleren in functie van het proces en de verhouding buitentemperatuur/vochtigheid.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- isolatie plaatsen of vervangen rond grote/lange CV-leidingen en CV-appendices; - isoleren van ongeïsoleerde stoom- en condensleiding en appendices

Boer'nBrood / Fou de Coudre

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Fou de Coudre organiseert met Boer'nBrood korte ketenstadspicknicks in Gent.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We hebben een Gentse Korte Keten Kaart ontwikkeld dat een mooi overzicht biedt van alle mogelijke manieren om in en rond Gent op zoek te gaan naar lokaal voedsel, zoals boerenmarkten, hoevewinkels, stadslandbouw, Voedselteams, enz. Een website om te ontdekken!

BOISaRT

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Hout uit duurzaam bosbeheer verwerken tot producten en bomen planten per verkocht product. Zo is de cirkel rond. Goederen worden met de fiets geleverd in het Gentse. Momenteel wordt het dak van de woning/atelier/bedrijfslocatie gerenoveerd en geïsoleerd.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Eventueel een stukje groendak.

Bond Beter Leefmilieu

Ons concreet doel om energie te besparen: 
De milieubeweging wil dat Vlaanderen tegen 2050 80% minder broeikasgassen uitstoot, door 50% minder energie te gebruiken, de resterende energie voor 50% op te wekken met hernieuwbare energie, en de niet-CO2 broeikasgassen verder te verminderen. Als tussentijdse doelstelling stellen we voor Vlaanderen een doelstelling van -30% broeikasgasuitstoot tegen 2020. Op langere termijn - na 2050 - gaan we naar een energievoorziening die volledig op hernieuwbare energie is gebaseerd, en zal onze uitstoot van broeikasgassen nog verder verminderen.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
http://www.energiejacht.be http://www.ecobouwers.be

Pagina's