Partners

Zoek op de naam van de organisatie

Cambio Autodelen

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Als autodeelorganisatie bieden wij onze gebruikers in Gent (en elders in Vlaanderen en België) de mogelijkheid automobiel te zijn zonder eigen wagen te bezitten. Dit leidt niet alleen tot een daling in wagenbezit en wagengebruik, maar ook tot een toename van milieuvriendelijker alternatieven als trein, tram, bus, fiets, ... De milieu-impact van autodelen is ondertussen ruimschoots aangetoond via studies en bevragingen in binnen- en buitenland.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Als bedrijf doen we hier nog een 'schepje bovenop' door te werken aan de milieu-impact van onze vloot. Enerzijds door bij de selectie van onze wagens bij aankoop Ecoscore en CO2-uitstoot mee in rekening te nemen, anderzijds door alternatieve aandrijvingsvormen te onderzoeken. Zo introduceerden we recent in Gent een eerste 100% elektrische deelauto. Ten slotte doen we voor het onderhoud van een deel van onze wagens beroep op Fiets&Werk zodat de wagens ter plekke en zonder water gereinigd worden. Doelstelling van dit alles : de 'ecologische bandafdruk' van de cambio-gebruikers verder verkleinen.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
te gaan op deze weg door enerzijds de komende jaren nog meer Gentenaars ertoe aan te zetten Cambio uit te proberen en op die manier te ontdekken dat autodelen niet alleen milieuvriendelijk, maar ook voordelig en makkelijk is. Anderzijds zal Cambio er blijvend naar streven haar wagenpark verder te vergroenen.

Cargo Vélo

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Cargo Vélo is een fietskoerierdienst voor een uitgebreide mogelijkheid aan transporten binnen Gent centrum en de randgemeenten. Dankzij gespecialiseerde transportfietsen bereiken ook grote en zware ladingen (tot 200 kg) of gecombineerde leveringen zonder zorgen de juiste deur.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- dagelijks biedt Cargo Vélo een snel, efficiënt en betrouwbaar stedelijk transport met enkel de longinhoud als uitstoot. Kortom, een hoop overbodige autokilometers minder. - Gentse bedrijven, organisaties en particulieren kunnen gemakkelijk gebruik maken van de fietskoerierdienst en zo ook het duurzame karakter en imago van hun activiteiten verlengen.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- verdere uitbouw van een betrouwbare allround fietskoerierdienst (grote en kleine leveringen, express-leveringen, ...) actief in groot Gent. - transport per fiets verder als waardig alternatief voor leveringen per taxi, bestelwagen, eigen (personeels)wagen, etc. promoten en aantonen. - meewerken aan de praktische haalbaarheid van een autoluw(er) Gent.

CBR / Inter-Beton

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Het opvolgen van onze energieverbruiken. Het optimaliseren van onze installaties. Het uitvoeren van persluchtaudits.

Centexbel

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Het Belgian Textile Competence Centre Centexbel is een onderzoekscentrum voor de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij werden in 1950 opgericht door de sectororganisatie Fedustria. Wij ondersteunen de textielindustrie met specifieke hoogwaardige diensten als testen, certificatie en consultancy, en doen aan onderzoek en ontwikkeling.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- een meetcampagne om de termperatuur in onze lokalen te monitoren; - controleren van onze machines op persluchtlekken.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- een thermografische rondgang door het gebouw; - wij laten de U-waarde van ons dak bepalen. - sensibilisering van onze medewerkers op het vlak van verlichting, verwarming, afzuigkasten; - controle van condenspotten; - herstelling van de luchtgroep; - de verwarming optimaliseren.

Chevron

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Chevron is actief in de ontginning, raffinage en distributie van aardolieproducten. Wij zijn wereldwijd actief in de petroleumindustrie en zijn ons bewust van de klimaat- en energie-uitdagingen. Zo zoeken wij voortdurend nieuwe en duurzame oplossingen om de wereld ook in de toekomst van energie te kunnen voorzien. In onze Gentse site concentreren wij ons op het vermengen van aardolieproducten tot hoogwaardige smeermiddelen (lubricants), voornamelijk voor industriële toepassingen. In onze R&D-poot zetten wij sterk in op de ontwikkeling van smeermiddelen die efficiënter en energiezuiniger werken (bijv. meer kilometer per liter olie; minder dieselverbruik; langere levensduur), en een lagere uitstoot van zwavel en roet veroorzaken.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- periodieke detectie van persluchtlekken; - analyse van warmteverliezen door slechte isolatie; - periodieke controle van alle condenspotten op een correcte werking.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
-bij de uitbreiding van het tankpark zetten we maximaal in op energie-efficiëntie om de uitstoot CO2 per ton product te beperken; -uitwerken van een business case i.v.m. de overdracht van restwarmte tussen bedrijven; -de uitbreiding van het condensaatretoursysteem; -een upgrade of vervanging van de stoomgenerator.

Pagina's