Partners

Zoek op de naam van de organisatie

e-ster BVBA

Ons concreet doel om energie te besparen: 
e-ster is een sterk gespecialiseerd adviesbureau dat strategische en innovatieve kennis over energie-efficiëntie levert. De afdeling ‘gebouwen’ van e-ster is bezig met het energieontwerp van een tiental CO2 neutrale wijken / projecten in Vlaanderen met samen ongeveer 400 Passief / Nul Energie woningen, twee passiefscholen, en drie kantoorgebouwen < E-35. De afdeling 'industrie' focust zich op Energie Mastering (energieaudits voor bedrijven, energiemonitoring, ...).
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
* Een compact, goed geïsoleerd kantoor aan het St Pieters station in Gent. * Drie kwart van de medewerkers komt met de fiets naar het werk; de meeste bezoeken aan klanten gebeuren met het openbaar vervoer en plooifiets. * e-ster verbruikt nagenoeg geen papier.

E. Van Wingen NV

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Het Gentse Klimaatverbond is een goed initiatief om burgers en bedrijven bewust te maken van de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan door de energievoorraden zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
In 2010 lanceerde EVW de warmtekracht(mobiliteit)koppeling, een concept rond de combinatie van warmte- en stroomproductie en e-mobiliteit. EVW installeerde in zijn bedrijfsgebouw een Mini-WKK die stroom produceert en het gebouw verwarmt. Met de stroom rijdt J.P. Van Wingen, CEO, 100% elektrisch en bespaart, door te rijden met een restproduct van de verwarming van het gebouw, 42% op de primaire energie nodig om te rijden. Het concept wordt algemeen als vernieuwend onthaald.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Wij plannen dat 10% van onze professionele verplaatsingen door ons bedrijfswagenpark op korte termijn elektrisch zal gebeuren. Onze elektrische bedrijfswagens zullen dan gevoed worden met de stroom geproduceerd door onze eigen Mini-WKK.

Ecofolie vzw

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Zuiniger omgaan met grondstoffen en energie. We trachten dit waar te maken binnen onze werking alsook mensen hiervoor warm te maken.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- We lanceerden een beleidsvoorstel tot het isoleren van straatgevels. - Samen met vzw Trefpunt ontwikkelden we de drankorgels, waardoor wegwerpbekers selectief worden opgehaald (al genieten herbruikbekers onze voorkeur!) tijdens de Gentse Feesten. - een voorstel tot het samenvoegen van Kringloopwinkels en recyclageparken, om zo nog veel meer bruikbaar afval terug te winnen. Op vraag van Ecofolie wordt aan fietsers en voetgangers maar een halve beurt aangerekend bij het bezoek aan een recyclagepark. - We vragen om terug handpompen te introduceren op het openbaar domein, maar ook binnen de huishoudens.

Ecolife

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering. Ecolife werkt rond het thema Klimaat via campagnes, modellen, workshops,meetinstrumenten,...
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
In 2010 liep in Gent het pilootproject 'Klimaatbudget'. Met dit project deden we ervaring op met het concept van een koolstofbudget voor burgers. Een 100-tal Gentenaars namen deel.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Ecolife wil dit project verder zetten en verkent hiervoor verschillende pistes. Wordt vervolgd!

EcoNation

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Samen met UGent ontwikkelde EcoNation de LightCatcher-technologie. De LightCatcher sleepte intussen in vier continenten prestigieuze milieu-awards in de wacht: onder meer de Bloomberg New Energy Pioneer (New York), Zayed Future Energy Prize (Abu Dhabi), World Economic Forum Technology Pioneer (Davos/Dalian). De technologie wordt beschouwd als één van de beste energie-efficiënte oplossingen ter wereld.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- energiezuinige daglichtsystemen ontwikkelen en commercialiseren die door een automatische koppeling tussen kunstlicht en daglicht tot echte energiebesparingen leiden.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- geheel volgens onze ecofilosofie blijven inzetten op R&D en verdere ontwikkeling: een bewijs dat ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.

Pagina's