Partners

Zoek op de naam van de organisatie

Edugo scholengroep

Ons concreet doel om energie te besparen: 
.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
investeren in de gebouwen (dakisolatie, dubbel glas, vernieuwen CV-installaties, plaatsen zonnepanelen), bewustmakingsacties, deelname aan Milieucharter Oost-Vlaanderen, ik-kyoto-actie, ...
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
verder investeren in de gebouwen, bewustmakingsacties, hemelwaterinstallaties voor toiletspoeling, ...

Eneco

Ons concreet doel om energie te besparen: 
.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We produceren onze electriciteit in België, enkel uit zon en wind. Daarom geeft Greenpeace ons een score van 16/20. WWF heeft Eneco als eerste en enige energieleverancier erkend als Climate Saver. Daarnaast helpen wij klanten om energie te besparen door isolatie of zelf stroom op te wekken met zonnepanelen.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We investeren verder in de lokale productie van 100 % groene stroom door samen met partners zoals coöperaties nieuwe projecten op te zetten. Voor onze klanten plannen wij nog meer producten en diensten die hen kunnen helpen minder te verbruiken en hun ecologische voetafruk te verkleinen.

Enprove

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Enprove geeft advies aan bedrijven die een performant CO2 beleid willen opzetten. We geven technisch advies en management ondersteuning.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
* Donderdag veggiedag * Zo veel mogelijk verplaatsingen met fiets en openbaar vervoer * Opleidingen en infosessies geven over CO2 management voor bedrijven * Sober kantoor
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
* Temperatuur in de winter graadje lager * Duurzaam aankopen

Europees MUSIC-project

Ons concreet doel om energie te besparen: 
MUSIC (Mitigation in Urban areas: Solutions for Innovative Cities) is een samenwerkingsproject tussen verschillende Euroese steden en onderzoeksinstituten. Music heeft als doel om de CO2-uitstoot in de partnersteden met 50 procent te reduceren tegen 2030. Deelnemende steden zijn Aberdeen, Montreuil, Gent, Ludwigsburg en Rotterdam. Zij werken samen met het Nederlandse onderzoeksintituut DRIFT en het publieke onderzoekscentrum Henri Tudor (Luxemburg). Het project focust op hoe de reductiedoelstellingen vertaald kunnen worden in concrete en innovatieve projecten. Het Gents Klimaatverbond sluit hier perfect bij aan en krijgt hiervoor via het project MUSIC ondersteuning uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg IVB NWE).
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
.

EVA - Ethisch vegetarisch Alternatief

Ons concreet doel om energie te besparen: 
.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
We eten allemaal elke dag vegetarisch en ontwikkelen de campagne Donderdag Veggiedag in Gent
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Nog meer veggie-acties en sensibilisering naar buiten toe.

Pagina's