Proefproject Ontharding

De projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil initiatieven en inspanningen rond ontharding  stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies. 

Om de ontharding zoveel mogelijk te stimuleren lanceert de Vlaamse overheid een projectoproep. 

> Je wil meteen ontharden? Dat is een onthardingsproject met quick-win:

Voorbeelden:

 • een school of bedrijf wil een parkeerterrein of speelplaats ontharden
 • een gemeente wil een weg of plein ontharden
 • een grondeigenaar wil een gebouw van zijn perceel verwijderen zodat deze plek weer doorlaatbaar wordt
 • herbestemmen van bouwgrond / uitbreidingsgebied naar een openruimtebestemming
 • een gemeente die een eigen subsidieregelement organiseert rond kleinere quick-win-onthardingsprojecten 
 • ...

Lees meer over onthardingsprojecten met quick-win

 

> Je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden?  Dat zijn de  'coalitievormende onthardingsprojecten':

Voorbeelden:

 • bewoners willen samen het binnengebied van hun bouwblok of straat ontharden
 • gemeenten willen samen de groenblauwe structuren over de gemeentegrenzen heen versterken
 • een school wil samen met de ruime buurt een groenere schoolomgeving realiseren
 • een Regionaal Landschap wil samen met de grondeigenaars een cultuurlandschap ontharden
 • bewoners willen zich organiseren om te ontharden over de perceelsgrenzen heen.
 • bewoners van een bouwblok willen samen het binnengebied ontharden en collectief maken
 • ...

Lees meer over coalitievormende onthardingsprojecten

 

> Je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie uitwerken?  'De systemische onthardingsprojecten'.

Voorbeelden:

 • een gemeente of provincie wil een onderzoek voeren naar het schrappen van wegen en infrastructuur
 • een intercommunale wil een visie ontwikkelen op het herstructureren van verkavelingen, zodat ontharding ontstaat
 • een bedrijf wil een circulaire benadering uitwerken die hergebruik van ontharde materiaal omvat
 • een gemeente wil een onderzoek voeren naar het efficiënter wegnemen van zonevreemde bebouwing
 • een bedrijvengroep wil uitwerken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar verschillende terreinen

Lees meer over systemische onthardingsprojecten

Herken je je hierin ergens  in? Je kan nog tot 9 november 2018 een subsidieaanvraag indienen die tot 75% van de kosten kan dekken en maximaal 250.000 euro kan bedragen. Elke aanvrager kan maximaal 3 projecten indienen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.