Renovatie appartementsgebouw Tichelrei van start

De Stad Gent en WoninGent gaven het officiële startschot voor de renovatie van het appartementsgebouw in de Tichelrei. Het appartementsgebouw voldoet niet meer aan de huidige woonnormen en –kwaliteiten en ondergaat een totaalrenovatie.

Het appartementsgebouw van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dateert uit de jaren 1950 en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen en –kwaliteiten. Het gebouw in de Tichelrei - een ontwerp van Jules Trenteseau  - wordt vermeld op de inventaris van Bouwkundig Erfgoed als onderdeel van het architecturaal ensemble ‘Groene Briel’. Het gerenoveerde gebouw zal dan ook zo veel als mogelijk refereren aan het oorspronkelijke ontwerp.

Zo is de uitdaging bij de Tichelrei de eigentijdse renovatie: rekening houden met het architecturaal geheel zonder in te boeten op woonkwaliteit en energiezuinigheid. In samenspraak met de Dienst Monumentenzorg en Architectuur werd beslist om het nieuwe gebouw zoveel mogelijk te laten refereren aan het originele ontwerp.

Een renovatie met oog voor energiezuinigheid

De renovatie van het gebouw moet het naar de huidige woonnormen brengen op vlak van energiezuinigheid. De renovatie kadert in het Gents Klimaatplan 2014-2019 en voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020. Zo zal er werk gemaakt worden van een doorgedreven isolatie, gaat er aandacht naar luchtdicht bouwen en een goede ventilatie. Dat betekent dat de meeste appartementen een zeer lage netto energiebehoefte zullen hebben: minder dan 30 kWh/m². Er zal ook gebruik gemaakt worden van het stadsverwarmingsnet voor zowel verwarming als voor warm water.

Voor deze renovatie ontving WoninGent een subsidie vanuit het klimaatbudget van de Stad Gent van 1,3 miljoen euro. De Stad vindt een sociaal klimaatbeleid belangrijk: iedereen heeft recht op een comfortabele, energiezuinige woning. Investeren in energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het klimaat, ook het wooncomfort en de portomonnee heeft er baat bij. Comfortable energiezuinige woningen moeten er voor iedereen zijn, zo hebben bijvoorbeeld huurders van sociale woningen baat bij een lage energiefactuur.  

Zowel de buitenzijde als de binnenkant van het gebouw worden grondig gerenoveerd. De huidige 110 verouderde en kleine appartementen zullen omgevormd worden tot ongeveer 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen met één, twee en drie slaapkamers. Zo’n 5% van de éénslaapkamerappartementen zal aangepast zijn aan personen met een handicap. Volgens de huidige planning, zullen de renovatiewerken tegen eind 2019 afgerond zijn. 

 

 

Meer foto's