Rollend fonds voor kwetsbare bewoners

Community Land Trust Gent ontwikkelt met dit duurzaam model een rollend fonds voor energiezuinige renovaties bij kwetsbare bewoners.

Met de subsidie ‘Duurzame Wijken’ wil Community Land Trust (CLT) Gent een nieuw financieel model uitwerken voor de voorfinanciering van energiezuinige renovaties bij kwetsbare bewoners. Zowel kwetsbare huurders als noodkopers zullen hier beroep op kunnen doen. "Ons project omsluit minderwaardige woningen, die vaak een negatief EPC dragen", vertelt Natan Hertogen van CLT, "Met het rollend fonds willen we die woningen renoveren, die anders zelden gerenoveerd worden."

Wat is een rollend fonds?

Op vrijdag 4 maart 2016 werd het energiearmoedeplan van minister Turtelboom bekend met de focus op structurele maatregelen tegen energiearmoede. Een deel van het energiearmoedeplan, het rollend fonds voor renovatiesubsidie, werd gehaald bij 'Dampoort KnapT OP!', een voormalig project van CLT Gent. In 2015 stelde het OCMW Gent € 300.000,00 ter beschikking voor het renoveren van minderwaardige woningen. CLT Gent vzw zorgde voor intensieve sociale en technische begeleiding bij de verbouwingswerken. De tien eigenaars wiens woning gerenoveerd werd, gingen akkoord dat de financiële middelen terugbetaald werden bij de eventuele verkoop van hun woning. Op die manier kan een nieuwe gezin opnieuw van dezelfde subsidies gebruik maken. Ook CLT's jongste rollend fonds voor kwetsbare bewoners is vergelijkbaar met 'Dampoort KnapT OP!'.

Duurzaam wijkproject

Met de subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt de Stad Gent buurtbewoners die gezamenlijke projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. Deze nieuwe subsidie is een belangrijk instrument in de uitvoering van het klimaatplan, op weg naar een klimaatneutraal Gent. Gentenaars kunnen samen innovatieve projecten bedenken en uitwerken om hun wijk duurzamer te maken. De collectieve actie tegen klimaatverandering in Gent krijgt op die manier verder vorm. 

Meer foto's